Welcoming Ramadhan 1436H

RAMADHAN MEDAN ISLAH AL NAFS (REFORMASI DIRI)

Pendahuluan

Pada 1961, Presiden Habib Burguiba mengejutkan seluruh rakyat Tunisia apabila mengiystiharkan larangan berpuasa di bulan Ramadhan bagi semua penjawat awam. Bagi menunjukkan komitmen larangan ini, seluruh anggota Kabinet telah mengadakan majlis makan tengahari dan ditayangkan secara langsung di media elektronik. Arahan tegahan untuk berpuasa di bulan Ramadhan ini di buat berdasarkan andaian bahawa ia akan mengurangkan produktiviti dan ini tidak baik untuk negara.

Tindakan yang dibuat oleh Presiden Habib Burguiba ini jelas menunjukkan kejahilan dan ketidaktahuan sejarah Islam. Sejarah telah mencatatkan banyak peristiwa penting umat Islam berlaku pada bulan Ramadhan. Ramadhan bukan menjadi penghalang kepada produktiviti mahupun penyebab kemunduran bahkan ia adalah bulan kemenangan bagi umat Islam. Bermula dari penurunan wahyu pertama kepada Rasulullah Sallallahualaihiwasallam diikuti kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar, Khandaq dan Hunain, penaklukan kota Mekah serta kejayaan mendapatkan kembali bumi Al Aqsa semasa era Salahuddin al Ayubi. Pada bulan Ramadhan juga empayar Rome ditakluki dan seterusnya menjadikan negara Islam sebagai salah satu kuasa besar.

Berbanding dengan zaman kegemilangan umat Islam terdahulu, pada masa ini, sesungguhnya umat Islam melalui masa-masa getir dengan pelbagai peristiwa dan tragedi yang berlaku di serata dunia. Walaupun kesemua negara Islam telah mencapai kemerdekaan setelah dijajah puluhan atau ratusan tahun, umat Islam masih berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan mengenang nasib umat Islam di Syria, Afghanistan, Arakan, Myanmar, Palestine, Iraq, Selatan Thailand, Filipina, Sudan, Bosnia, Chechnya, China dan lain-lain yang tidak dapat ditulis dalam ruangan yang kecil ini, terdetik sejenak mengapakah peristiwa ini berlaku sedangkan umat Islam telah dianugerahi dengan nikmat Islam dan iman. Bahkan Ramadhan sudah semestinya menjadi institusi paling berkesan mendidik dan melatih umat Islam untuk kemajuan dan pembangunan. Sehubungan dengan itu, artikel ini serba sedikit akan mengupas intipati Ramadhan.

Carta Prestasi Umat Islam Seiring Dengan Sambutan Ramadhan

Seiring dengan sambutan Ramadhan yang sudah melebihi 1400 tahun, artikel ini cuba memberikan sedikit gambaran tentang status umat Islam pada hari ini. Dalam konteks Malaysia, penulis juga ingin berkongsi fakta mengenai keadaan umat Islam setelah melalui kemerdekaan. Fakta-fakta ini bakal menimbulkan satu persoalan mengapa umat Islam pada hari ini termasuk di Malaysia masih ketinggalan, mundur dan miskin. Di samping mengakui bahawa banyak faktor lain yang menjadi punca kemunduran dan permasalahan umat Islam pada hari ini, namun Penulis berpandangan bahawa salah satu punca kemunduran umat Islam pada hari ini adalah kerana gagal untuk memahami dan menghayati intipati dan aspirasi Ramadhan.

Berkenaan dengan pendidikan, laporan yang dikeluarkan oleh Yarmouk Universiti mengenai kedudukan universiti dan penyelidikan umat Islam sesuai dijadikan rujukan untuk membuka minda mengenai status umat Islam. Laporan ini mencatatkan bahawa di 57 negara OIC, hanya terdapat lebih kurang 1000 universiti yang menepati piawaian antarabangsa. Jika dibandingkan dengan negara lain, Jepun misalnya mempunyai 1000 universiti manakala di Amerika sahaja, terdapat 5,758 universiti.

57 Negara OIC ini juga ketinggalan dari aspek penyelidikan di mana hanya keluarkan lebih kurang 500 PhD setahun berbanding di UK sahaja melahirkan 5,000 graduan PhD. Didapati tiada negara Islam yang memperuntukkan lebih dari 0.5% daripada GDP untuk penyelidikan berbanding di Jepun, Amerika dan Jerman yang memperuntukkan sekurang-kurangnya 2.5% daripada GDP mereka. Begitu juga yang berlaku dari sudut penerbitan apabila direkodkan bahawa negara Islam hanya menerbitkan kira-kira 100,000 buku dan artikel penyelidikan daripada jumlah 2.1 juta naskhah yang telah diterbitkan di seluruh dunia. Bahkan, hingga kini tiada universiti di negara Islam yang tersenarai sebagai antara 100 terbaik di dunia.

Dari sudut ekonomi, direkodkan bahawa hampir separuh daripada 57 negara OIC diklasifikasikan sebagai ’Negara Berpendapatan Rendah’ dan ’Negara Miskin dan Tinggi Keberhutangn’. 70-85% daripada 1.6 billion orang Islam ini juga dikategorikan sebagai ’non-bankable’ dan 50% hidup di bawah garis kemiskinan serta 25% tiada akses pada kemudahan perubatan dan air bersih. Sebagai contoh revolusi di Tunisia tercetus akibat kesempitan hidup iaitu lebih 40% kadar pengangguran dan lebih 25% dilaporkan sebagai miskin tegar. Situasi yang sama berlaku di Mesir iaitu dengan 80 juta penduduk dan lebih 90% adalah Muslim, direkodkan hampir 50% penduduk adalah miskin dan kadar pengangguran juga mencecah lebih 10%. Sehingga kini lebih 22 negara OIC masih dikategorikan sebagai Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)oleh Bank Dunia.

Dari aspek GDP, walaupun negara OIC mewakili 70% daripada pengeluaran minyak dunia, GDPnya hanyalah 4.7% daripada GDP dunia, eksport hanya 7.9% daripada jumlah eksport dunia dan 1.3% daripada perdagangan dunia. GDP negara OIC melainkan Turki dan Indonesia adalah kecil daripada syarikat di senarai bursa saham di barat. Umpamanya, GDP Malaysia pada 2009 hanya USD193 billion hanya bersamaan dengan ’market capitalisation’ Google. Jumlah GDP negara OIC dengan populasi seramai 1.5 billion iaitu 22% daripada populasi dunia hanya mencapai USD9.8 trillion mewakili hanya 11% daripada jumlah GDP dunia.

Merujuk kepada tahap pendidikan, ia lebih menyedihkan. Sebagai contoh, kualiti pendidikan yang rendah dapat dinilai menerusi pencapaian dalam the Programme for International Student Assessment (PISA). Daripada 65 negara yang dinilai, 5 daripada 10 negara paling teruk pencapaian adalah negara Islam dan tiada negara Islam yang menduduki tangga yang boleh dibanggakan. Begitu juga dari aspek sains dan teknologi. Negara OIC hanya menyumbang 2.1% daripada jumlah Gross Domestic Expenditures on R&D dunia. Bagi memberikan gambaran betapa ketinggalannya negara OIC, boleh merujuk kepada permohonan Paten di dunia Islam berbanding dunia barat. Seluruh negara OIC hanya mencapai 60,000 permohonan paten mewakili 0.6%. Sedangkan US, Japan, China, Korea Selatan sahaja mewakili lebih 70% permohonan paten dunia. Aspek tadbir urus juga merupakan antara permasalahan utama negara OIC. An Economic Islamicity Index iaitu indeks bagi mengukur perlaksanaan nilai-nilai Islam sesebuah negara juga memberikan gambaran yang tidak baik kepada imej Islam. Daripada 208 buah negara yang dinilai tiada negara OIC yang menduduki tangga sehingga ke-30. Hanya Malaysia menduduki tangga ke-33 mewakili negara Islam yang mempunyai nilai tadbir urus yang baik. Kesemua negara bukan OIC mendominasi indeks terbaik keseluruhan indeks ini. Fakta-fakta ini seakan memberikan gambaran bagaimana madrasah Ramadhan itu gagal untuk memberi impak kepada kehidupan umat Islam di dunia.

Realiti Ramadhan dan Umat Islam di Malaysia

Dengan bilangan penduduk Malaysia yang mencecah 30 juta, bilangan penagih dadah juga meningkat setiap tahun. Direkodkan setiap hari akan ada 12 penagih baru dan kini bilangan penagih dadah telah melebihi 1.3 juta orang. Lebih menyedihkan umat Islam mewakili 80% angka ini iaitu 1.04 juta manakala Cina, 149,000 dan India, 101,000. Kos penyelenggaraan mereka ini juga menelas kos yang amat besar iaitu mencecah RM8.65 bilion.

Dari sudut ekonomi, walaupun Malaysia telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan , namun didapati umat Islam masih lagi mendominasi statistik penduduk miskin. Sebanyak 5.3% umat Islam dikategorikan sebagai miskin berbanding Cina, 0.6% dan India, 2.5%. Dianggarkan lebih 75% orang miskin di Malaysia adalah umat Islam. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia melaporkan bahawa selepas tiga dekad pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru, 75% pendapatan isi rumah di bawah RM2,000 sebulan adalah Bumiputra dan Melayu. Kadar kemiskinan tegar di Malaysia pula sebenarnya telah berada di tahap 24.3% sekiranya Paras Garis Kemiskinan ditetapkan kepada RM1,500 sebulan.

Dari aspek ketaksamarataan ekonomi di Malaysia, ‘the Colour of Inequality’buku yang mesti dibaca oleh warga Malaysia yang prihatin mendedahkan beberapa penemuan yang begitu membimbangkan. Lebih 50% warga Malaysia tidak mempunyai aset kewangan di mana melayu mewakili 74.3% jumlah ini. Dari sudut peluang pelajaran direkodkan bahawa bumiputra hanya mencapai jumlah 72, 387 bagi institusi pendidikan tempatan berbanding 175, 426 untuk bukan bumiputra. Jumlah ini lebih tinggi apabila merujuk institusi pendidikan luar negara di mana bumiputra hanya mencapai jumlah 5,800 manakala bukan bumiputra 112,000.

Merujuk kepada fenomena jenayah, Statistik Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia melaporkan statistik kes rogol membabitkan pelajar kian meningkat dan pada tahun 2008 sebanyak 309 kes direkodkan di mana majoriti yang terlibat adalah orang Melayu. Selain daripada itu, Polis DiRaja Malaysia (PDRM) juga merekodkan seramai 8,809 pelajar berusia antara 7 dan 18 tahun terlibat dalam kes-kes jenayah yang mana sebanyak 72.7% adalah umat Islam berbanding India, 10% dan dan Cina, 7.3%. Lebih menyedihkan, kes buang bayi juga didominasi oleh umat Islam apabila PDRM melaporkan lebih 80% yang didakwa terlibat adalah umat Islam.

Menghayati Aspirasi Ramadhan Menuju Ketaqwaan dan al Falah

Merenung kepada fakta dan angka tersebut di atas, jelas menunjukkan umat Islam kini menghadapi krisis yang perlu ditangani segera. Persoalannya di sini, mengapa dan kenapa ia berlaku sedangkan disepakati bahawa Islam itu agama yang syumul, sempurna dan merupakan cara hidup. Lebih-lebih lagi Islam memperuntukkan sebuah institusi pembersihan jiwa mendidik rohani dan jasmani yang perlu dilalui oleh setiap umat Islam selama sebulan setiap tahun.

Institusi Ramadhan merupakan sebuah institusi yang diperuntukkan khusus oleh Allah untuk melatih, mendidik, menyucikan jiwa dan fizikal umat Islam. Ia umpama sebuah kem, sekolah, universiti atau institusi lain yang menyediakan modul untuk membina kekuatan diri. Bagi memotivasikan umat Islam, Allah menjanjikan pelbagai insentif yang hampir mustahil untuk ditolak umpamanya malam ’lailatul qadr’ yang hanya ditawarkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahualaihiwasallam. Sekiranya ruh Ramadhan ini dihayati, umat Islam pasti selepas ini akan dapat mengembalikan kegemilangan Islam sepertimana yang dikecapi satu masa dahulu. Dengan itu, penulis berpandangan bahawa antara punca utama permasalahan yang berlaku hari ini ialah kegagalan umat Islam untuk menjadikan institusi Ramadhan sebagai medan membentuk syahsiah diri mencapai darjat ketaqwaan.

Memahami dan Menghayati Intipati Ramadhan

Mengapa Ramadhan?

Timbul persoalan mengapa Ramadhan amat penting sebagai institusi mendidik diri. Jawapannya sudah pastilah kerana ia arahan Allah kepada hambanya agar dapat membina kekuatan jiwa dan iman melalui proses pentaqwaan diri. Kenapa pula Ramadhan dipilih sebagai institusi latihan dan ujian? Ini berkemungkinan amat berkait rapat dengan hadith Nabi Sallallahualaihiwasallam yang menyebut bahawa apabila Ramadhan menjelang tiba maka pintu syurga dibuka, ditutup pintu neraka serta dibelenggu para syaitan (Al-Bukhari dan Muslim).

Bertepatan dengan makna Ramadhan yang bermaksud panas iaitu bulan menghanguskan dosa, Allah telah memberikan peluang kepada umat Islam untuk beramal dan beribadah tanpa gangguan hasutan syaitan. Segala kelakuan dan perbuatan di bulan Ramadhan menjadi cermin sebenar tatkala syaitan dirantai daripada menghasut dan membisik. Allah telah memberikan peluang yang sangat tinggi nilainya ini untuk umat Islam membentuk dan membina syahsiah diri dengan hanya perlu berhadapan dengan hawa nafsu tanpa dipengaruhi oleh bisikan syaitan.

Taqwa Sebagai Objektif Ramadhan

Tidak dapat dinafikan pelbagai hikmah Ramadhan dan puasa yang dapat dibuktikan melalui kajian saintifik sehinggakan terdapat di Amerika, ‘Fasting Centre International Incorporation’ sebuah institusi yang mempromosikan puasa sebagai cara untuk mencegah dan memulihkan penyakit. Namun begitu, kelebihan berpuasa sama ada dari sudut kesihatan mahupun dari aspek yang lain bukanlah merupakan matlamat utama Ramadhan. Objektif utama Ramadhan dirakamkan oleh Allah dengan jelas di dalam al Quran iaitu untuk mencapai darjah ketaqwaan.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (Al-Baqarah: 183)

Melalui ayat di atas tersangatlah jelas bahawa melalui kalimah ‘la’alla’ itu yang bermaksud, ‘agar’ atau ‘semoga’ atau ‘mudah-mudahan’ menunjukkan matlamat sebenar puasa Ramadhan iaitu tidak lain dan tidak bukan mencapai makam taqwa. Kelebihan taqwa ini dinukilkan Allah di dalam surah al A’raf ayat 26 yang bermaksud “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian Taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Sekiranya dirujuk kembali, pengertian taqwa bukan sahaja bererti takut namun ia juga membawa maksud yang lebih luas. Ibn Kathir menyatakan taqwa berasal daripada perkataan tawaqqi, iaitu menjaga diri daripada perkara yang tidak diingini. Imam Ibn Kathir menerangkan Taqwa di dalam tafsirnya dengan merujuk kisah dialog Umar al Khattab dan Ubay bin Kaab. Dalam kisah ini Ubay memberikan analogi Taqwa dengan perumpamaan orang melalui jalan berduri di mana sudah pastinya seseorang itu berhati-hati bagi mengelakkan terpijak duri.

Bagi merumuskan makna taqwa, kata-kata daripada Ali Bin Abi Talib sangat relevan untuk dirujuk. Beliau merumuskan ciri taqwa itu kepada empat iaitu takut kepada azab dan murka Allah, yakin dengan al Quran, redha dengan sedikit nikmat dan sedia menghadapi hari kematian. Keempat-empat ciri inilah yang menjadikan seorang yang bertaqwa itu mempunyai peribadi unggul dan jiwa yang merdeka.

Di samping memahami taqwa sebagai matlamat Ramadhan, ia juga membuktikan keadilan Allah. Sesungguhnya Allah menilai seseorang itu melalui kaca mata taqwa dan bukan dari kualiti yang lain. Taqwa itu boleh dicapai oleh sesiapa sahaja sama ada individu itu kaya, miskin, gemuk, kurus, cantik, kurang upaya, ternama dan sebagainya. Melalui penilaian taqwa ini Allah jelas menunjukkan keadilannya di mana semua manusi berpotensi untuk mencapai makam taqwa dan seterusnya mendapat kasih dan rahmat Allah.

Islah Nafs ’Reformasi Diri’ Ke arah Ketaqwaan?

Secara umumnya amalan umat Islam dalam bulan Ramadhan selama ini tidak akan berjaya merealisasikan aspirasi untuk mencapai darjah ketaqwaan. Amalan Ramadhan umat Islam hari ini adalah tidak sama dengan amalan para salaf al-salih. Dahulu, para sahabat Rasulullah menanti-nantikan dan merindui Ramadhan. Mereka bergembira menghidupkan Ramadhan dengan tarawih, tadarus, tahajud, qiyamullail dan sebagainya. Laungan selawat dan tasbih menguasai suasana. Amalan bersedekah menjadi lumrah dan kebajikan golongan tidak berkemampuan diambil berat dan dibela. Di kala Ramadhan meninggalkan mereka, para sahabat menangis dan bersedih kerana takut tidak ketemu lagi Ramadhan yang mulia. Alangkah indahnya suasana Ramadhan ketika itu.

Kini, syawal lebih dinantikan berbanding Ramadhan. Suasana Ramadhan hanya meriah tatkala di permulaannya. Masjid dan surau hanya penuh di awal Ramadhan dan hampir lengang diakhirnya. Di sepanjang jalan kelihatan bazaar Ramadhan yang dihadiri ribuan umat Islam membeli juadah berbuka walaupun waktu Maghrib hampir menjelang tiba. Lagu-lagu raya dimainkan di mana-mana tatkala selawat dan salam lebih utama. Paling menyedihkan jumlah kehilangan nyawa akibat kemalangan jalanraya terus berleluasa dan tidak kurang angka statistiknya.

Setelah melihat kepada situasi dan amalan Ramadhan umat Islam pada hari ini secara umumnya, dapatlah disimpulkan bahawa Ramadhan yang disambut setiap tahun itu tidak akan dapat mengubah diri, masyarakat negara dan umat. Ini memandangkan amalan Ramadhan itu tidak dimanifestasikan dengan matlamat ketaqwaan. Di dalam berbicara mengenai matlamat ketaqwaan, persoalan yang besar diajukan ialah bagaimana atau apakah formula untuk mencapai darjat ketaqwaan. Umat Islam pada hari ini perlu melakukan transformasi diri atau dalam erti kata lain melaksanakan proses ’Islah al Nafs’ atau reformasi diri. Sepertimana perkara yang lain, usaha untuk mencapai taqwa perlu melalui proses ’reformasi diri’. ’Islah al Nafs’ ini perlu dilaksanakan satu persatu secara konsisten, ikhlas dan itqan dan kesemuanya ini memerlukan persiapan dari sudut ilmu, amal, tawakkal, syukur dan redha.

Berilmu.

Ketaqwaan tidak akan dapat dicapai melainkan dengan ilmu. Hanya dengan ilmu yang sahih dapat memberi petunjuk kepada kita mengenai cara dan amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Hanya dengan ilmu yang benar bersumberkan nas-nas yang sahih akan memastikan amalan yang dilakukan diterima Allah. Amalan dan ibadah yang bertentangan dengan amalan Rasulullah dan berunsurkan bidaah dhalalah bukan sahaja tidak diterima oleh Allah bahkan ia boleh menjadi faktor kemurkaan Allah.

Beramal

Taqwa itu sangat berkait rapat dengan amalan. Tanpa amalan walaupun berilmu tidak akan dapat membuatkan seseorang mencapai darjat ketaqwaan. Begitu juga amalan yang dibuat sambil lewa juga tidak mendapat perhatian daripada Allah. Amalan Ramadhan Rasulullah sesungguhnya perlu dijadikan panduan dan rujukan dalam segenap aspek. Dalam hal ini setiap amalan itu perlu mempunyai ciri-ciri Itqan, Istiqamah dan Ikhlas.

(i) Itqan: Rasulullah bersabda: Allah mengasihi seorang hamba kalau ia melakukan sesuatupekerjaan ia melakukannya dengan sempurna (Al-Tabarani).

(ii) Istiqamah: Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit.(Muttafaq ‘alaih)

(iii) Ikhlas: Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar Al Khattab, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan (Bukhari dan Muslim).

Berdoa dan Bertawakkal

Berdoa merupakan senjata orang mukmin. Sebagai hamba kepada Allah, amalan berdoa dengan sepenuh hati tanpa jemu akan menjadikan diri merasa sangat kecil di hadapan Allah. Doa ini pula mesti diikuti dengan tawakkal iaitu konsep berserah pada ketentuan Allah. Konsep doa dan tawakkal ini yang akan menambahkan ciri ketaqwaan kepada Allah di mana ia memperlihatkan peranan kita sebagai hamba Allah yang menyerahkan sepenuh jiwa raga kepadaNya.

Syukur dan Redha

Setelah melalui ketiga-tiga fasa di atas, setiap individu yang ingin mencapai darjat ketaqwaan perlu memenuhi ciri-ciri fasa terakhir iaitu syukur dengan nikmat dan anugerah Allah dan redha dengan apa sahaja ujian, pemberian dan penentuan Allah. Konsep syukur dan redha ini merupakan natijah dari ilmu, amal, doa dan tawakkal. Melalui institusi Ramadhan yang menguji keimanan melalui pembentukan jiwa menerusi amalan ibadah yang disyariatkan akan dapat mendidik diri ke arah pembinaan insan yang bertaqwa.

Penutup

Ruh dan intipati Ramadhan perlu diberi penghayatan dan diterjemahkan ke dalam hidup umat Islam sepertimana hidupnya Ramadhan sewaktu zaman Rasulullah. Penghayatan Ramadhan melalui penterjemahan ruh dan intipatinya merupakan pencetus kepada matlamat ketaqwaan. Makam Taqwa itu pula penentu kepada harga diri kita di mata Allah. Hanya dengan pakaian taqwa kita akan mendapat rahmat dan berkat Allah serta mempunyai harga di mata Allah. Apabila kita mendapat rahmat Allah ini, maka dengan itu jugalah segala usaha ke arah pembangunan diri, negara, bangsa dan umat akan mendapat keberkatan dan tidak akan menjadi sia-sia. Sesuai dengan sambutan Ramadhan ini juga marilah kita jadikan bulan ini sebagai titik tolak dan asas pengukuhan Taqwa demi kesejahteraan umat Islam. Hayatilah roh Ramadhan al-Mubarak hanya untuk mendapat keredhaan Allah dan hidupkanlah semarak semangat penghayatan Ramadhan serta jadikan taqwa sebagai dasar pembangunan ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat.

Rujukan

Abu Orabi, S. T. (2011). Scientific Research and Education in the Islamic World. Beirut, Lebanon.
AADK. (2012). Laporan Dadah 2011. Kuala Lumpur: AAADK.
Al-Ghazali. (2006). Ihya Ulumuddin. Kuala Lumpur: Darul Fajar.
Mohd Azis Ngah. (2011, 22 Mei). Masyarakat Memerangi Jenayah. Berita Harian.
SESRIC. (2010). Annual Economic Report on the OIC Countries 2010. Istanbul: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries.
Mohammad Omar Farooq. (1999). Taqwa, Ramadan and the Quran: The Triangular Link of Our Ethical System. SSRN: http://ssrn.com/abstract=1564242.

P1150752
Ramadhan at Masjidil Haram, Makkah

Advertisements

Islamic Finance as the Way Ahead for the Socio-economic Empowerment of the Global Ummah

Islamic Finance as the Way Ahead for the Socio-economic Empowerment of the Global Ummah

By Tengku Razaleigh Hamzah, former chairman of the World BANK and IMF, former chairman of Asian Development Bank, former chairman of Islamic Development Bank and the Founding Chairman and Chief Executive of Petronas

Available at: http://internationalbanker.com/finance/islamic-finance-as-the-way-ahead-for-the-socio-economic-empowerment-of-the-global-ummah/

In this article I will be touching on certain issues that I consider pertinent and relevant to our efforts to further the global cause and development of Islamic finance and banking. Islamic economics, and thus Islamic finance, is based on the philosophy of justice, equity and morality. This is reflected by the overarching and core Shari’ah principles governing or underlying its features and operations, the most important of which are as follows:

prohibition of riba (usury), which includes interest on debt in any form,
prohibition or avoidance of gharar (uncertainty or ambiguity in contracts),
adherence to risk-sharing and reward-sharing, i.e. profit- and loss-sharing (PLS),
ban on immoral business activities and INVESTMENTS (such as production and sale of liquour, gambling, hoarding, pornography),
sanctity of contracts,
protection of ownership rights,
prohibition on dishonesty and deceptive practices,
discouragement of concentration of wealth in a few hands,
redistribution of wealth by way of zakat (alms tax).

The overall mission of Islamic finance is the socio-economic and moral well-being of the whole community. This means that its orientation and ethos differ, or should differ, from those of conventional BANKS. While the performance of commercial banks is solely measured on financial criteria, the most important of which is the profit criterion, the performance of Islamic banks ought to be based on a combination of social and financial criteria. The focus should never be solely on profitability but also on social benefits to the community. Adherence to this philosophy dictates that Islamic banks should not surrender themselves to the pressures of following the profit-maximization practices of conventional banking, such as getting rid of unprofitable but socially beneficial lines of business or downsizing the workforce to cut costs and thus contributing to unemployment, or shying away from microfinance for the empowerment of the underclass.

Proponents and practitioners of Islamic finance must always be mindful that the raison d’etre of Islamic economics is justice, equity and the socio-economic well-being of the whole community. They must not sacrifice this very important principle just for the sake of increasing their market SHAREor for easing the entry or expansion of their operations into the global financial system, which still very much functions and operates according to the rules, practices and ethos of conventional banking. In the long-term, the survival and growth of Islamic finance depends on its integrity and reputation.

Islamic banking and finance currently constitutes only a small portion of the global economy, although statistical data INDICATES that it is growing. An estimate has put the total assets held by Islamic banks and finance institutions globally at around $1 trillion in 2010 then increasing to $1.6 trillion currently, representing between 1 to 2 percent of the entire assets in the global economy and growing at between 15 to 20 percent annually. Some analysts take the VIEW that Islamic banks and financial institutions are more resilient than their conventional counterparts, better able to minimize or mitigate the effects of the most recent financial crisis of 2007-2008 and the global economic downturn that followed. Of course, this resilience is attributable to the inherent features and characteristics of Islamic finance itself, in view of its adherence to the Shari’ah principles, which I briefly mentioned. However, we should not fall prey to over-optimism and entertain the illusion that Islamic banking and finance is immune from the effects of a global recession, or, indeed, of any great shift or turn in the forces and currents that shape the world— culturally, politically, socially or economically.

For this reason, we must continuously make the effort to monitor and understand the happenings in the world as well as the apparent and hidden forces giving rise to them. These include first, the civilizational crisis today with the possibility of collapse and general chaos, as a result of the interplay of various seemingly intractable phenomena—climate change, global environmental crisis, depletion of natural resources, loss of biodiversity and extinction of species, economic instability, wars and serious humanitarian crises, proliferation of nuclear weapons, hunger and famine, widespread social unrest, and many more—all of which are largely attributable to human follies and misdeeds (ghafla and fasad in the language of Islam). Many factors have been advanced to identify the root cause of this civilizational malaise.

The second is globalization: in the last few decades, the world has become increasingly integrated in all spheres of life. This globalization is not an accident of history. It is underpinned by a combination of sub-processes and policies—particularly liberalization, privatization and deregulation—that are consciously propagated and pursued to promote free TRADE and level playing fields for all economic agents. High technology, particularly the Internet, and modern means of transportation enhance the speed and efficiency of the globalizing process. The opening of national markets to foreign competition, through a liberalized and deregulated environment, diminishes the ability and power of governments and market regulators. In this sense, the market is playing the supervisory role in reverse. Governments everywhere are under the constant surveillance and radar of international rating agencies and market analysts. Thus globalization is both a boon and a curse. Whether it works for us or against us depends to a large degree on our own wisdom, on the policies and strategies we put in place.

The third reality is the shift from the real economy to the financial economy; some observers refer to this phenomenon as “financialization”, whereby investors no longer look for dividends but behave more like gamblers speculating and betting on price movements, and by extension even on the collapse of national economies. This development magnifies the dangers and risks of speculation that many economists fear and is abhorrent to the Islamic financial system.

Finally, the rise of the global Occupy movement and the Arab Spring uprisings in the wake of the financial crisis of 2007–2008. They signify a new wave of consciousness and desire for change in the existing political, social and economic order and arrangements that benefit a few at the expense of many. The acceptance of capitalism as the economic system by the former socialist states does not negate the amorality of the system in which consumers are open to exploitation. It was the natural choice since capitalism was the order of the day, and it would have been odd for them to have done otherwise. Thus it is not surprising that the annual report put out by the World Economic Forum in Davos in each of the last three years identifies income inequality as the number one global risk.

It is worth reiterating that the Islamic economic system is neither capitalistic nor socialistic in nature. It is a system that has been provided by the Quran and the Sunnah of the Holy Prophet Muhammad SAW. It is the ethical system that operates on the basis of shared risk and profit to the lender and the borrower. Similarly, Islam differentiates between the production of goods and services, the science of economics as it were, and the manner in which they are distributed, or the economic system. The science of economics is universal and can be absolute, irrespective of creed and beliefs. The economic system, on the other hand, elaborates on the manner in which wealth is to be acquired, distributed and disposed of. It is, therefore, the ideal system that is not encumbered by the drawbacks of capitalism and socialism. This is the subject at hand and the crux of the matter; and the Islamic economic system has laid down the rules based on the Shari’ah.

The fundamental of the Islamic economic system lies in the belief that man is the representative or trustee of Allah SWT, who is the real owner of the heavens and the earth and everything in the universe. It is man’s right to apply resources for his existence, but it is not limitless. And divine wisdom dictates that man should not hoard his wealth as if it belongs to him absolutely, while denying the use of such wealth by others. It is for this reason that sadaqah and zakat were instituted, and these serve as the platform for the equitable distribution of wealth. It is also timely to note the contrasting differences between interest or usury or riba of the capitalist system and sadaqah and zakat. They are complete opposites of each other. While sadaqah and zakat channel wealth from the rich to the poor, interest channels wealth away from the poor to the rich. It denounces miserliness, greed, extravagance and unnecessary wastage. It is in this context that we must situate Islamic banking and finance.

There are good reasons for believing in a bright future for Islamic finance. As noted by Dr. Mahmoud Moheildin, the managing director at the World Bank, there is a growing interest in financial instruments that emphasize risk-sharing in the aftermath of the recent financial crisis. Islamic finance’s “underlying tenets of an ethical and just financial system that strengthens real economy sectors has tremendous global relevance. A large client base exists that is sensitive to doing business with socially responsible institutions” (“State of the Global Islamic Economy”, a 2013 report produced by Thomson Reuters). According to a survey conducted by Thomson Reuters, the demand for sukuk is expected to reach $421 billion by 2016 from $200 billion in 2012. In his inaugural address at the World Islamic Economic Forum (WIEF) in London in October 2013, the British prime minister, David Cameron, said he wants London to stand alongside Dubai and Kuala Lumpur as one of the leading hubs for Islamic finance. He also announced the plan of the London Stock Exchange to launch an Islamic Market Index. This is some of the good news that point to the wide open road for Islamic finance in the years to come.

The success of Islamic finance requires the commitment and support of many quarters, especially the government, which possesses the wherewithal to put in place the requisite regulatory framework and the policies to create a conducive environment and to allocate seed funds and resources. The experience of Malaysia is a good case in point. With a modest beginning in 1963 with the launching of Tabung Haji (Pilgrimage Fund), the brainchild of a pre-eminent Malaysian economist, Royal Professor Ungku A. Aziz—currently with assets of $10.4 billion and 8.2 million depositors—Islamic banking and finance in Malaysia has grown by leaps and bounds and is now internationally acknowledged as a leading success story. Value-wise, total Malaysian Islamic banking assets currently stand at about $168.4 billion, representing more than 10 percent of the global total, while our sukuk issuance accounts for more than 60 percent of the global Islamic bond market. Regulatory-wise, Malaysia is one of the 30 countries today to have standalone legislation and regulation governing Islamic banking and finance. Institution-wise, Malaysia has 21 full-fledged Islamic banks, the highest number worldwide, and 16 takaful/re-takaful operators, the third highest in the world behind Saudi Arabia, with 23 operators, and Indonesia, with 22 operators. In terms of supporting infrastructure, it has a full-functioning national Shariah Advisory Council, established in 1997 by Bank Negara Malaysia, the Malaysian central bank; the International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), a university established by Bank Negara in 2005 to provide education in Islamic finance up to the doctorate level; and, of course, the Islamic Financial Services Board (IFSB), another initiative of Bank Negara inaugurated in 2002 as a standard-setting body of regulatory and supervisory agencies dedicated to ensuring the soundness and stability of the Islamic banking and finance industry.

However, for Islamic finance to realize its full potential and respond to the increasing demand for ethical, equitable, stable and risk-resistant financial products and services, serious efforts must be undertaken to address the challenges, weaknesses and constraints existing and their potential at all levels and in all aspects of implementation, operation and practice. Many proponents and thinkers in Islamic finance—including Dr. Umer Chapra, Dr. Mahmoud Mohieldin, Dr. Abbas Mirakhor, Professor Hossein Askari, Dr. Iraj Toutounchian and Mr. Daud Vicary Abdullah, just to name a few—have produced insightful analyses and have come up with substantive and useful suggestions relating to this very important issue; these include improving and strengthening regulatory framework and supervisory oversight, promoting standardization both domestic and across jurisdictions, rebalancing tax treatment, ensuring adequate liquidity, establishing sound best-management practices, establishing cooperative mechanisms to respond to crises occurring at institution and industry levels, ensuring adequate supply of trained personnel, and raising the level of understanding of Islamic banking and finance among judges, arbitrators and industry-connected professionals (lawyers, accountants, etc).

The efforts and measures undertaken in enhancing Islamic banking and finance should not focus merely on the quantitative aspect but must also encompass the qualitative as well. Firstly and most importantly is the need to strictly adhere to the core Shari’ah principles underpinning Islamic finance and resist the temptation to circumvent them, for example, by resorting to so-called creative financial engineering or using ambiguous or deceptive words or turn of phrases. Doing so would not only be wrong in the sight of the Shari’ah but also would compromise the integrity of Islamic finance itself, and this would ultimately reduce public confidence in the industry and damage its reputation. Secondly, we should give special priority to the socio-economic mission embedded within the philosophy of Islamic finance to realize distributive justice by extending the reach of services to the disadvantaged sectors of the community through micro-finance, qard al-hasan (good loan or loan without interest), zakat, sadaqat and waqf and so on.

In the early development of Islamic finance and banking, there was a tendency to not design Islamic finance products to the strictest of Islamic principles and standards. It was inevitable then as the understanding and measurement of the economic and finance systems were based on the conventional system. This being the case and given the lingering tendency, although somewhat infrequent now, to continue measuring the mechanics of Islamic finance using conventional indicators, I think a relook at the system with a VIEW to refining it is timely and opportune. In this regard, it does not hurt the system if we were to revisit what constitutes halal and haram in Islamic banking and finance. This, I SUBMIT, is part of the continuous quality-assurance exercise that we have to go through to keep our practice true to the dictates of the Shari’ah.

In the mission to empower the global ummah economically, it is now quite obvious that the system of choice is the Islamic economic system. To undertake this game-changing transformation of the global ummah requires the financial wherewithal to provide the substantial FUNDING. In this regard, the success of Tabung Haji (Pilgrim’s Fund) in Malaysia, the international waqaf movement and the growth of Islamic cooperatives could be replicated throughout the Muslim world to help in developing that financial muscle and strength. All that is required is the political will to make that replication a reality. With the right type of cooperation, and with the participation of such bodies as the Islamic Development BANK and the Organisation of the Islamic Conference, which have the necessary technical expertise, the empowerment of the global ummah would be a reality. I strongly believe that such a development as this could provide the platform and the basis for the universal application of the Islamic economic system together with the complementary political and legal systems.