SAMBUTAN MAULIDUR RASUL MELALUI PEMBUDAYAAN ILMU: MENELUSURI LITERATUR SIRAH RASULULLAH SALLALLAHUALAIHIWASALLAM

Zulkifli Hasan

Setiap tahun bersamaan dengan 12 Rabiulawal seperti kebiasaannya ada umat Islam yang menyambut maulidur Rasul bersempena memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahualaihiwasallam yang kita kasihi. Mungkin ada yang tidak tahu bahawa tarikh kewafatan Rasululullah juga berlaku pada 12 Rabiulawal iaitu pada 11 Hijrah/632M seperti yang diriwayatkan oleh sebahagian besar ahli sejarah. Manfaat juga untuk dikongsikan di sini bahawasanya kebanyakan ahli sejarah pada zaman sahabat dan tabiin yang meriwayatkan kisah dan kehidupan Rasulullah Sallallahualaihiwasallam merupakan pakar dalam ilmu hadis.

Di kala umat Islam di Malaysia menempuhi pelbagai cabaran dengan beberapa isu yang sangat signifikan diikuti dengan krisis dan konflik yang berlaku di dunia Islam seperti di Myanmar, Iraq, Mesir, Syria, Tunisia dan banyak lagi, penulis ingin mengajak semua untuk mengingati dan menghayati sirah Rasulullah SAW bersempena dengan sambutan Maulid al Rasul tahun ini. Tahun 2016 menyaksikan kehilangan beberapa permata ulama seperti pemergian al-Syeikh Syu’aib al-Arna’outh dan Syeikh Taha Jabir Al-Alwani, ulama yang begitu dikagumi seluruh dunia. Mungkin ini semua adalah sebahagian daripada ujian kepada umat Islam. Umumnya, sebahagian umat Islam pada waktu ini kebiasaannya sibuk membuat persiapan menyambut maulidur Rasul dengan pelbagai aktiviti dan menerima sambutan ini sebagai salah satu mekanisma dan pendekatan mencetuskan kefahaman dan perasaan mengenai Rasulullah SAW.

Sambutan Maulidur Rasul merupakan antara amalan yang diterima sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah SAW. Namun, mahu tidak mahu, tidak dinafikan bahawa masih ada juga sebahagian pihak yang mempertikaikan usaha ini dan melabelkannya sebagai bidaah.Dalam kekhilafan ini, penulis memilih pendekatan sederhana untuk bersama-sama Imam Jalaluddin Sayuti, Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Yusuf Qaradawi dan fuqaha yang lain untuk mengharuskan sambutan Maulidur Rasul dengan syarat ianya tidak mencampur adukkan perkara yang dilarang oleh Islam. Dalam merungkai permasalahan ini, penulis ingin menukilkan kata-kata Hasan Al Banna menasihati umat Islam dalam masalah ini seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi di dalam Fiqh Awlawiyat, halaman 266-267 yang bermaksud:

“Wahai saudara-saudaraku, aku amat mengetahui bahawa saudara yang bertanya tadi, termasuk juga ramai di kalangan kalian, tidak bermaksud daripada soalan seumpama itu melainkan hanya ingin mengetahui, daripada kumpulan manakah pengajar baru ini? Adakah daripada kumpulan Syeikh Musa atau daripada kumpulan Syeikh Abdul Sami’?! Sesungguhnya pengetahuan ini tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kamu, sedangkan kamu telah menghabiskan masa dalam keadaan fitnah selama lapan tahun dan cukuplah sekadar itu. Kesemua masalah-masalah itu telah diperselisihkan oleh umat Islam sejak ratusan tahun dan mereka masih terus berselisih pendapat sehingga ke hari ini, namun Allah SWT redha kepada kita untuk berkasih sayang dan bersatu padu serta membenci untuk kita berselisihan dan berpecah-belah. Maka aku ingin mengajak kamu semua berjanji dengan Allah SWT untuk meninggalkan semua perkara-perkara ini sekarang, dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari asas-asas agama dan kaedah-kaedahnya, beramal dengan akhlaknya, kelebihan-kelebihannya yang umum dan petunjuk-petunjuknya yang disepakati. Dan mendirikan segala kewajipan dan sunat serta meninggalkan sikap memberat-beratkan dan terlalu rigid supaya hati menjadi suci. Dan supaya menjadi tujuan kita semua hanya untuk mengetahui kebenaran, bukan hanya kerana sekadar mahu memenangkan satu pandangan. Ketika itu, kita mempelajari kesemua ini bersama dalam keadaan kasih sayang, kepercayaan, kesatuan dan keikhlasan. Aku berharap kamu terimalah pandanganku ini dan agar ia menjadi perjanjian sesame kita untuk berbuat demikian”

Berdasarkan kepada peringatan penting Hasan Al Banna di atas, sudah pasti isu sambutan maulidur Rasul ini tidak akan menjadi punca perselisihan dan perpecahan umat Islam sekiranya maksud sebenar sambutan seumpama ini dihayati. Jika ditinjau sejarah, C. Cherfils di dalam bukunya ‘Napoleon And Islam’ menukilkan bahawa Napoleon Bonaparte juga telah menganjurkan upacara besar-besaran menyambut maulidur Rasul di atas kekagumannya terhadap Rasulullah Sallallahualaihiwasallam. Hingga ada yang mengatakan dengan yakin berdasarkan beberapa dokumen sahih bahawa Napoleon diakhir hayatnya adalah seorang Muslim dengan nama Muhammad Ali Bonaparte.

Namun harus diingat, pada masa umat Islam beriya-beriya untuk menjayakan sambutan Maulidur Rasul dengan pelbagai program dan aktiviti di setiap pelusuk negara, sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa masih ramai yang tidak mengenali Rasulullah Sallallahualaihiwasallam sama ada dari aspek pemikiran, peribadi, akhlak, pendekatan dan keseluruhan cara hidup baginda. Penulis mengambil kesempatan ini untuk berkongsi sedikit pengetahuan untuk membicarakan literatur mengenai Sirah Rasulullah Sallallahualaihiwasallam dengan harapan ianya akan dapat menjadi panduan dan rujukan selepas ini.

Merujuk kepada sejarah penulisan Sirah Rasulullah Sallallahualaihiwasallam, ianya telah pun dimulakan oleh para sahabat seperti Abu Rafi Mawla yang telah menulis tentang sifat solat dan ibadah baginda. Ini termasuk Sahl b. Abi Hathmah al-Madani al-‘Ansari dan ‘Abd Allah b. ‘Amru b. al-‘As b. Wa’il b. Hashim. Penulisan sirah Rasulullah Sallallahualaihiwasallam secara sistematik telah dimulakan oleh para Muhaddithun yang juga ahli sejarah seperti Sa`id b. al-Musayyib al-Makhzumi, ‘Urwah b. al-Zubayr b. al-‘Awwam and Abu Fadalah ‘Abd Allah b. Ka’b b. Malik al-Ansari.

Penulisan sirah Rasulullah Sallallahualaihiwasallam kemudiannya kian popular ketika zaman Muhammad b. Ishaq yang telah menulis kitab Kitab al-Mubtada’ wa al-Mab`ath wa al-Maghazi iaitu buku yang membincangkan secara terperinci kehidupan baginda bermula kelahiran hingga kewafatan. Ini diikuti oleh Muhammad b. ‘Umar al-Waqidi yang menulis Kitab Azwaj al-Nabiyy, Kitab al-Tarikh wa al-Maghazi wa al-Mab`ath and Kitab Wafat al-Nabiyy and Kitab al-Maghazi. Kitab Sirah yang menjadi rujukan utama hingga kini telah ditulis oleh ‘Abd al-Malik b. Hisham melalui karyanya yang masyhur iaitu Kitab al-Sirah al-Nabawiyyah. Kitab Shamail al Tirmizi yang menghimpunkan hadis-hadis mengenai karakter, sifat, akhlak dan peribadi Rasulullah SAW juga patut menjadi rujukan. Bahkan kitab ini dapat menjadi panduan untuk mengelakkan sebarang riwayat tidak sahih dan palsu mengenai Rasulullah SAW.

Kitab-kitab sirah di atas walaubagaimanapun ditulis di dalam bahasa Arab dan mungkin ini menimbulkan kesulitan sesetengah pihak untuk memahami dan merujuk isi kandungannya. Ini sebenarnya tidak menjadi halangan bagi tujuan untuk memahami kehidupan Rasulullah Sallallahualaihiwasallam kerana terdapat banyak buku-buku kontemporari yang ditulis oleh sejarawan Islam mahupun dalam bentuk terjemahan. Sebagai contoh buku “Life of the Prophet Muhammad: Al-Sira Al-Nabawiyya” oleh Ibn Kathir, Sirah Nabawiyah oleh Abul Hasan Ali Al Nadwi dan juga “The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah” telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris yang boleh dijadikan sebagai rujukan.

Selain daripada itu, buku-buku lain yang boleh dirujuk adalah seperti “Prophet Muḣammad and His mission” oleh S. Athar Husain, “Muhammad, the messenger of Islam: His Life and Prophecy” oleh Hajjah Amina Adil, “Mohammed and the Rise of Islam” oleh D. S. Margoliouth, “The Great Prophet a Short Life of the Founder of Islam” oleh F. K. Khan Durrani, “The Messenger of God Muhammad: An Analysis of the Prophet’s life” oleh M. Fethullah Gulen, “Prophet Muhammad(s) and His Family: A Sociological Perspective” oleh Shamim Aleem, “The Prophet Muhammad: A Biography” oleh Barnaby Rogerson, “Muhammad: Prophet and Statesman” oleh William Montgomery Watt, “Muhammad: Prophet for Our Time (Eminent Lives)” and “Muhammad: Western Attempt to Understand Islam” oleh Karen Armstrong, “The Sealed Nectar (Ar-Raheeq Al-Makhtum)” oleh S. al-Mubarakpuri, “Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources” oleh Martin Lings, “Introducing Muhammad” oleh Ziauddin Sardar dan “Prophet Muhammad and His Miracles” oleh Bediuzzaman Said Nursi. Di samping itu, terdapat juga koleksi rujukan dalam bentuk cakera padat seperti “The Life of the Last Prophet”, sebuah audio biografi oleh Yusuf Islam. “The Sealed Nectar (Ar-Raheeq Al-Makhtum)” oleh S. al-Mubarakpur dan “Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources” oleh Martin Lings merupakan dua buah buku yang mendapat anugerah khas antara buku terbaik versi Bahasa Inggeris mengenai sejarah hidup Rasulullah SAW. Antara karya kontemporari yang menghidangkan analisis segar dan bersifat universal serta menyentuh secara langsung kehidupan dan pengajaran sirah Rasulullah SAW ialah karya Tariq Ramadan yang bertajuk In the Footsteps of the Prophet: Lesson from the Life of Muhammad.

sealednectar-colourfull-01
The Sealed Nectar

Kesemua koleksi sirah Rasulullah Sallallahualaihiwasallam di atas diterbitkan dalam bahasa Inggeris dan faktor ini boleh menjadi penghalang sesetengah individu untuk memahami buku-buku tersebut. Sebenarnya terdapat buku-buku dalam bahasa melayu telah diterbitkan seperti “Biografi Muhammad bin Abdullah” oleh Zulkifli Mohd Yusoff dan Noor Naemah Abdul Rahman, “Fiqh al-Harakah dan Sirah Nabawiyyah” oleh Abdul Hadi Awang dan “Ensiklopedia Sirah Nabi Muhammad SAW” oleh Khalil Munawwar. Buku “Biografi Muhammad bin Abdullah” ini mempunyai kelebihan dan tarikan tersendiri di mana ia memuatkan gambar-gambar dan ilustrasi sebagai panduan tambahan kepada pembaca untuk memahami sirah Rasulullah SAW. Selain daripada itu, begitu banyak buku terjemahan seperti Fiqh al-Sirah oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, “Sejarah kehidupan Nabi Muhammad” oleh Muhammad Hussein Haykal dan “Sirah Nabi Muhammad SAW: Pengajaran dan Pedoman” oleh Mustafa as-Shibaie, ‘Muhammad’ oleh Martin Lings, ‘Ar-Raheeq Al-Makhtum” oleh S. al-Mubarakpur boleh sahaja didapati di pasaran. Bahkan kitab “Sirah Nabawiyyah Ibnu Hisham” karya Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisham yang dianggap antara rujukan berotoriti mengenai Sirah Rasulullah SAW juga telah diterjemahkan.

Berdasarkan senarai rujukan tertera di atas, penulis menganjurkan agar setiap umat Islam untuk memiliki sekurang-kurangnya senaskhah sirah Rasulullah Sallallahualaihiwasallam sebagai koleksi peribadi. Sebagai tambahan, setiap isi rumah perlu juga memiliki sekurang-kurangnya satu set koleksi hadith Rasulullah saw seperti sahih bukhari, muslim dan kitab hadith yang lain. Kitab karangan Yusuf al Qaradawi bertajuk ‘kaifa nataamal maa al sunnah al nabawiyah’ (Bagaimana Beramal Dengan Sunnah Nabawiyah) pula adalah sangat baik bagi menjadi rujukan kepada semua cara dan amalan untuk berinteraksi dengan sunnah. Bagi menghidupkan budaya ilmu dan lebih mengenali sunnah Rasulullah SAW, selain membaca al Quran, bacaan hadith Rasulullah saw juga perlu dijadikan amalan harian. Moga dengan menghidupkan budaya ilmu ini akan dapat membuatkan kita lebih mengenali dan menghayati ajaran Rasulullah SAW.

kaifa 1
Bagaimana Beramal Dengan Sunnah Nabawiyah oleh Yusuf al Qaradawi

Memahami dan meneladani Rasulullah Sallallahualaihiwasallam merupakan suatu kewajipan bagi semua umat Islam. Perkara ini tidak akan dapat dicapai melainkan melalui proses pencarian ilmu. Dalam aspek ini, sememangnya kita telah disajikan dengan pelbagai koleksi rujukan mengenai kehidupan Rasulullah Sallallahualaihiwasallam. Hanya tinggal kini ialah kemahuan, keazaman, keiltizaman diri untuk belajar memahami dan meneladani seterusnya mendidik jiwa dan rohani untuk mengasihi Rasulullah Sallallahualaihiwasallam.

Selamat Menyambut Maulidur Rasul dan selamat menyambut tahun baru.

From Legalism to Value-Oriented Islamic Finance Practices

This paper aims to provide analysis on the state of Islamic finance through critical appraisal on its current form and practices. This paper argues that the current form of Islamic finance practices is due to its legalistic approach and hence requires value-oriented reform. In this regard, Shari’ah governance system can be one of the mechanisms toward such reformation.

This paper employs case study research method and comparative studies of other’s works to develop understanding on the extent of Islamic finance practices. The study utilizes descriptive, comparative and critical analysis approaches in extracting and analyzing the information.

The literature has indicated the growing frustration of scholars and proponents of Islamic economics on the failure of Islamic finance in addressing the real economic and ethical issues beyond the legal realm of Shari’ah-compliance. Legalism leads to narrow understanding and ignores certain dimensions of Islamic finance practices. Considering of all factors and through critical observation, this paper argues that the current form of Islamic finance practices is due to its legalistic approach and hence requires value-oriented reform. At this juncture, the paper suggests that Shari’ah governance system can be one of the mechanisms toward such reformation.

This paper provides valuable discussion and fresh and recent information on Islamic finance practices including Shari’ah governance practices of IFIs through case studies. The study shares experience of Malaysia in developing its Islamic finance framework and practices from legalistic towards value-oriented approach.

Significant development: Delinking Islamic banking from interest

Significant development: Delinking Islamic banking from interest

By Humayon DarPublished: September 11, 2016 Available at: http://tribune.com.pk/story/1180701/significant-development-delinking-islamic-banking-interest/

SBP has taken a number of steps to improve authenticity of Islamic financial products.

SBP has taken a number of steps to improve authenticity of Islamic financial products.
LONDON: Islamic banking and financial products are priced with reference to an interest-based benchmark, which makes them look and behave like interest-based financial products.

This attracts criticism from those who otherwise have serious doubts over viability of Islamic banking and finance as an alternative to interest-based conventional banking and finance. The users of Islamic financial services also show dissatisfaction with the use of interest as a benchmark.

The State Bank of Pakistan (SBP) has taken a number of steps to improve authenticity of Islamic financial products. In 2014, it sponsored a detailed study on Knowledge, Attitude and Practices of Islamic Banking and Finance in Pakistan, known as KAP Study.

It was conducted by a research team headed by Dr Farooq Haq. The study also identified dissatisfaction over the use of Karachi Inter-bank Offered Rate (Kibor) as a benchmark. On September 7, 2016, the SBP issued a directive allowing Islamic banks to benchmark their products based on participatory modes – known as Musharaka and Modaraba – and Wakala-based agency, with respect to an index other than Kibor.

This is a historic development that will allow Islamic banks to delink themselves from the interest rate mechanism. It will also allow Islamic banking to be more Shariah authentic for which Pakistan is already respected in the international markets.

SBP Deputy Governor Saeed Ahmed is expected to receive a special award at the Global Islamic Finance Awards to be held at Jakarta on September 29. This award acknowledges his personal initiative and advocacy role to promote Islamic banking and finance in the country.

While the likes of Finance Minister Ishaq Dar have received accolade for their efforts to promote Islamic banking, there is a need to acknowledge roles of bodies like the Department for International Development (UK) that sponsored the KAP Study and individuals like Dr Farooq Haq who conducted the study.

KAP Study has played an instrumental role in many recent developments in Islamic banking and finance in Pakistan. The establishment of three centres of excellence at the Institute of Business Administration (IBA) Karachi, Lahore University of Management Sciences (Lums) and Institute of Management Sciences (IMSciences) Peshawar is a direct outcome of the KAP Study.

In the recently concluded World Islamic Finance Forum at the IBA, a number of leading personalities and individuals from around the world were invited. However, many organisations and individuals who have been instrumental in the development of Islamic banking in the country were not represented.

Increasing influence of one religious school of thought (particularly one seminary in Karachi) in Islamic banking and finance is also frowned upon by many industry observers. This trend is certainly not healthy, despite huge achievements the SBP as a regulator has made.

If the trend continues, it will polarise Islamic banking and finance in the country on a sectarian basis, something the global Islamic financial services industry has so far successfully avoided.

While it is absolutely imperative that the SBP remains friendly with Islamic banking institutions, it is equally important that it provides a level-playing field to all banks – whether Islamic and conventional – which are involved in Islamic banking and finance.

With comprehensive engagement with all stakeholders in Islamic banking, the government and SBP can bring this latest initiative – delinking of Islamic financial products from Kibor – to the attention of the international Islamic financial community.

The London-based Global Islamic Finance Awards have identified achievements of a number of Pakistani banks involved in Islamic banking. In this year’s awards ceremony to be held at Jakarta, at least two banks from Pakistan will receive awards for their contribution to the development of Islamic banking in the country.

The writer is an economist and PhD from Cambridge University

Hindu Groups Oppose Entry of Islamic Finance in India

Hindu Groups Oppose Entry of Islamic Finance in India

Available at: http://www.voanews.com/a/hindu-groups-oppose-islamic-finance-india/3450351.html

A Sharia-compliant international bank’s plan to launch its business in India is facing opposition from Hindu groups that say an Islamic bank should not be allowed to operate in a secular country.

The Islamic Corporation for Development (ICD), a subsidiary of the Saudi Arabia-based Islamic Development Bank (IDB), is expected to set up its first Indian branch in Gujarat city of Ahmedabad.

The ICD branch would operate as a non-banking financial company (NBFC), providing loans to small and medium businesses and sharing their profits and losses, instead of charging interest — which is the basis of the Sharia-compliant banking.

The exact date of the branch’s launch in Ahmedabad has not been announced.

Encourage religious conversion?

Although some Muslim experts believe the financial service offered by the ICD can benefit people belonging to certain underprivileged sections in India, leaders of Vishva Hindu Parishad (VHP), India’s largest Hindu religious organization, said the Sharia-based financial institution should not be allowed entry into India because it operates against the country’s principles of secularism.

 

Islamic Development Bank

“They are planning to launch ICD to introduce a Sharia-based financial system in India. By establishing it, they are aiming to implement Sharia law and promote Islam in the country,” Surendra Jain, joint general secretary of VHP, told VOA. “Banking activity in India is a totally secular activity. It cannot be controlled by any religious way or any religious system.”

He added, “If as a Hindu I seek a loan from this company, my application will be rejected. They will say, if you convert to Islam, I shall give you an interest-free loan.’ The establishment of this financial company in India will encourage religious conversions in the country,” he said.

But Zafar Sareshwala, who heads the ICD’s India operations, said those who are opposing the entry of the NBFC in India have no idea how it is set to operate in India.

“Those who are opposing don’t know what it is. This is not going to be the distribution of zakat [where only Muslims are the beneficiaries]. It will be a profit-making enterprise. Whoever stands the scrutiny of the lending norms will get the loans,” Sareshwala told VOA. “Across the world, most of the recipients of Islamic finance are non-Muslim.”

IDB, which is anINTERNATIONAL INVESTMENT organization, was established to provide funds for infrastructure projects in the Islamic world, as well as economic and social development programs. Following Sharia law, the IDB supports developments in 56 Islamic member countries.

Indian opponents of the ICD appear to be fighting an uphill battle in their campaign against the financial institution.

More branches planned

When Indian Prime Minister Narendra Modi visited Saudi Arabia in April, an extensive agreement was signed between his delegation and IDB to facilitate the bank’s launch in India.

Since the agreement, ICD, an affiliate of the IDB, has been in the process of setting up its first Indian branch in Ahmedabad, with plans to open more branches across the country.

Under the agreement, India’s state-run Exim Bank would provide a $100 million line of credit to help Indian exporters do business with IDB’s member countries. IDB has promised to donate $55 million to India to set up some 350 mobile medical units for rural regions.

H. Abdur Raqeeb, general secretary of the Indian Center for Islamic Finance, a New Delhi-based non-profit group that promotes Sharia-based banking in India, said Sharia-compliant banking will significantly contribute to development in India.

“The IDB and ICD sponsored NBFC in India will be operating on participatory and ethical principles based on profit and loss sharing, without charging interest. The enterprises often operate in risky markets and are sensitive to changes in economic environments. Therefore, there is a need of an alternative system of financing, instead of the conventional one based on interest,” Raqeeb told VOA.

“The NBFC is going to be warmly welcomed by the religious minorities and marginalized segment of India,” he said.

ISLAMIC RESURGENCE VOLUME 2.0: REALITY AND CHALLENGES

KEBANGKITAN ISLAM GELOMBANG KEDUA: REALITI DAN CABARAN

Zulkifli Hasan (Ph.D)

Abstrak

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan HIKMAH dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (al-Nahl: 125)

ALU-ALUAN

Yang Dihormati Pengerusi Majlis,Yang Dikasihi Haji Muhammad Raimi Abdul Rahim, Presiden ABIM, Yang Dikasihi Ustaz Haji Ariffin Omar, Pengerusi Syura WAP Negeri Sembilan, Yang Dikasihi, Haji Mohamed Anuar Yusof, Pengerusi Wadah, Negeri Sembilan,Yang Dihormati Dato’ Mohamed Hussein, Pengerusi Lembaga Sri Seremban,Yang Dihormati Haji Khalil Jali, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Seremban,Yang Dikasihi adinda saya, saudara Fakruradzi Abdullah, Presiden Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan (PPINS), Pimpinan dan Ahli Jawatankuasa Wadah, ABIM, PPINS peringkat Pusat, Negeri dan Daerah, guru-guru, barisan pengurusan dan pentadbir Sekolah Sri Seremban,

 

Para petugas Muktamar dan Seluruh hadirin dan hadirat,

 

Salam Muktamar Sanawi dihulurkan kepada semua khususnya warga ABIMN9, Wadah Pencerdasan Umat, PPINS sama ada perwakilan, pemerhati dan juga urusetia. Tidak lupa juga kepada para jemputan dari jauh dan dekat yang sudi hadir bagi memeriahkan Muktamar Sanawi ke-43 ABIMN9. Semoga kehadiran kita ini dikira sebagai amal ibadah dan antara bukti kasih sayang kita pada jemaah yang kita dukungi sehingga hari ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmah dan barakah kepada setiap yang hadir pada hari ini.

 

Para petugas Muktamar dan Seluruh hadirin dan hadirat,

 

Hari ini mengingatkan kita kepada ramai sahabat-sahabat yang telah menemui Ilahi. Muktamar kali ini juga kita melihat masih ramai yang terus istiqamah bersama meneruskan agenda dakwah dan Islah, risalah kenabian ini. Sesungguhnya dalam jemaah ini, tiada istilah pencen atau bersara. Persaraan hanya berlaku apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama memperingati sejenak kasih sayang dan hubungan silaturrahim kita dengan sahabat-sahabat yang telah meninggalkan kita dan menghadiahkan al-Fatihah mendoakan agar kesemuanya tenang, aman diredhai Allah selamanya. Al-fatihah.

 

KEADAAN UMAT ISLAM DI DUNIA

 

Izinkan saya untuk memulakan bicara dengan meninjau keadan umat Islam di dunia pada hari ini. Dunia Islam terus diuji dengan pelbagai cabaran dan permasalahan sama ada dari sudut politik, ekonomi, sosial mahupun budaya. Krisis yang berlaku di Timur Tengah seperti di Mesir, Tunisia, Libya, Syria, Iraq, Gaza, Yaman dan banyak lagi negara seakan membenarkan pandangan Bernard Lewis, sejarawan Amerika di dalam bukunya The Crisis of Islam. Bukan itu sahaja, krisis yang melanda umat Islam juga berlaku di luar dunia Arab sepertimana yang berlaku di Myanmar berkenaan dengan isu Rohingya, di Selatan Filipina berkaitan dengan nasib umat Islam Moro, di Selatan Thailand dan beberapa negara yang lain. Peristiwa pengeboman di Bangladesh, Pakistan dan beberapa negara lain juga menambahkan lagi krisis dan konflik di dunia Islam.

 

Dalam keadaan dunia yang penuh mencabar ini dari sudut politik, dunia Islam terus dibelenggu dengan kemunduran ekonomi dan krisis pembangunan. Pelbagai laporan antarabangsa seperti World Development Indicators, Democracy Index, World Governance Indicators, Corruption Perception Index, Global Competitiveness Index, OIC Economic Outlook dan banyak lagi yang telah merekodkan status negara-negara Islam yang terkebelakang dalam segenap sudut. Ini membuktikan realiti yang mesti didepani dan diatasi oleh dunia Islam.

 

Begitu juga dengan Malaysia pada hari ini. Warga Malaysia khususnya umat Islam dibelenggu dengan masalah ketidaksamarataan ekonomi, kemiskinan dan gejala sosial. McKinsey Global Institute melaporkan bahawa ratio GDP dengan hutang isirumah kini mencecah 146% lebih tinggi daripada negara maju seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat. Hutang Pendidikan juga begitu tinggi dengan 605,685 peminjam PTPTN masih gagal membuat pembayaran dengan jumlah hutang RM4.7 bilion. Hutang Negara semakin hari semakin meningkat hingga melebihi RM 847.9 billion (63.8%). Pengangguran meningkat 3.20% (455000) Februari 2015 berbanding 3% (442000) Januari 2015. Laporan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia menyebut bahawa selepas tiga dekad pelaksanaan DEB, 75% pendapatan isi rumah di bawah RM2,000 sebulan adalah Bumiputera.

 

Krisis yang melanda bukan sahaja berlaku di dunia Islam yang mundur dari sudut ekonomi tetapi merangkumi politik, sosial dan fahaman. Sebagai sebuah negara Islam yang dianggap stabil dan maju dari sudut politik dan ekonomi, Turki juga menerima ujian yang sangat getir. Peristiwa cubaan rampasan kuasa oleh tentera dipercayai didalangi oleh sebuah gerakan Islam jelas menunjukkan bahawa cabaran yang dihadapi dunia Islam kini memasuki tahap yang begitu getir. Musuh Islam yang cuba untuk menggagalkan misi islah kini bukan hanya beroperasi dari luar tetapi kini ia bergerak dari dalam, malahan dikhuatiri ada yang menggunakan nama Islam dan mendakwa sebagai gerakan Islam.

 

Dunia hari ini juga penuh dengan prejudis kepada Islam. Islamofobia dan persepsi negatif terhadap Islam berlaku di mana-mana di dunia. Bukan itu sahaja, pelbagai fahaman dan pemikiran kini menular dalam masyarakat seperti pemikiran liberal secularism, sosialis, atheist dan banyak lagi isme-isme yang menyelinap dalam masyarakat.  Keadaan ini disulitkan lagi dengan pertelingkahan antara salafi dan sufi, sunni v syiah, tradisi v wahabi dan yang terkini doktrin ‘Islamic State’ atau ISIS. Pertelingkahan tiada penghujungnya telah menimbulkan pelbagai polemik dan ada yang membawa kepada pertumpahan darah. Konflik dan krisis berterusan dunia Islam telah menimbulkan tanda tanya adakah masih ada harapan untuk kita menyaksikan kebangkitan Islam dalam masa terdekat. Beberapa projek islah dan tajdid kebangkitan Islam yang telah dioperasikan puluhan tahun akhirnya mendepani pelbagai permasalahan dan ada yang tumbang dikhianati oleh segelintir golongan yang masih lagi berjiwa dijajah dan berminda ditawan. Dalam konteks di Malaysia, gerakan Islam yang terlibat dalam politik juga mendepani krisis dan konflik dalaman yang akhirnya menyaksikan tertubuhnya parti baru. Fenomena ini seakan menunjukkan bahawa reformasi yang berlaku di dunia Islam pada hari ini mempunyai permasalahan fundamental yang perlu diselesaikan.

 

GENERASI PERTAMA KEBANGKITAN ISLAM

 

Sebelum membicarakan kebangkitan Islam dalam konteks dunia pada hari ini, adalah amat penting untuk kita memahami dinamika politikal Islam secara menyeluruh. Sekiranya diteliti kepada sejarah bermulanya wilayah-wilayah Islam dikuasai kuasa asing bermula sekirar 1757 sehingga 1919. Dalam tempoh ini sebanyak lebih kurang 92 wilayah Islam telah dijajah di bawah pemerintahan sama ada British, Itali, Perancis dan lain-lain negara. Namun begitu, kebangkitan dunia Islam yang telah berlaku susulan daripada arus kesedaran dan sumbangan gerakan Islam, setakat tahun 1995 sahaja, 65 wilayah Islam telah berjaya dikembalikan. Keadaan ini berlaku pastinya berfaktorkan kepada gerakan kebangkitan dan kesedaran Islam yang telah dicetuskan oleh individu dan institusi yang memperjuangkan pembaharuan.

 

Dalam konteks ini, generasi pertama kebangkitan Islam merujuk kepada generasi awal yang menjadi pencetus kepada era kebangkitan Islam setelah kejatuhan empayar Uthmaniah pada 3 Mac 1924. Generasi pada waktu itu telah memberikan sumbangan yang sangat besar kepada seluruh dunia Islam menerusi idea Islah dan tajdid yang menuntut umat Islam untuk bangun menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan.

 

Generasi pertama kebangkitan Islam ini berjaya meniupkan semangat umat Islam dan akhirnya telah membawa kepada kemerdekaan, tertubuhnya pelbagai institusi gerakan Islam, melahirkan tokoh-tokoh gerakan, mencetuskan pemikiran dan projek kebangkitan Islam serta menyediakan asas kepada gerakan Islam dari sudut fikrah, institusi dan pengalaman. Nama-nama besar seperti Rifa’ah Tahtawi, Khairuddin At-Tunisi, Jamal Ad-Din Al-Afghani, Muhammad Abduh, Abdul Rahman Al-Kawakib, Muhammad Rashid Reda, Muhammad Iqbal, Hasan al-Banna, Abu Hasan Ali Nadwi, Abul A’la Maududi, Syed Ahmad Khan, Hamka, Pak Natsir dan Abu Bakar Bakir.

 

Sememangnya tidak dinafikan generasi awal kebangkitan Islam telah memberikan jasa dan legasi yang tidak ternilai. Gerakan Islam pada waktu itu telah berjaya meletakkan perjuangan Islam dan asas kepada fikrah sebagai sesuatu yang memberikan harapan kepada umat Islam seluruhnya. Ini telah membawa kepada perjuangan menuntut kemerdekaan di mana akhirnya hingga hari ini hampir semua wilayah Islam telah pun mendapat kemerdekaan. Kesemua ini tidak akan dinikmati pada hari ini tanpa sumbangan generasi awal kebangkitan Islam.

 

Generasi Pertama kebangkitan Islam mengasaskan perjuangan di atas landasan untuk mengembalikan kegemilangan Islam dengan bermatlamatkan penubuhan Negara Islam. Negara Islam ini pula ditafsirkan sebagai sebuah pemerintahan yang berteraskan perlaksanaan Syariah khususnya aspek perundangan jenayah Islam termasuk hudud. Konsep Negara Islam yang ditafsirkan sedemikian ini digagaskan menerusi pemikiran Abul ‘Ala Maududi, Syed Qutb dan Imam Khomeini yang mempengaruhi secara signifikan hala tuju gerakan Islam pada waktu itu.

 

Kebangkitan dan projek islah yang diilhamkan oleh generasi pertama ini menyaksikan beberapa kejayaan sementara. Revolusi Iran, kemenangan tentera Afghanistan, kemenangan parti Islam di beberapa negara seperti Algeria, detik Revolusi Tahrir di Mesir, Revolusi Jasmin di Tunisia dan beberapa kebangkitan yang lain di Timur Tengah seakan memberikan satu harapan. Namun akhirnya, hampir kesemuanya tidak menampakkan kejayaan malahan dilihat gagal atau digagalkan. Ini memberikan implikasi signifikan kepada persepsi dan keyakinan masyarakat terhadap gerakan Islam. Dunia melihat gerakan Islam telah gagal dan mempersiakan peluang untuk membuat perubahan. Lebih buruk lagi, wujudnya konflik dan krisis dalaman antara gerakan Islam.

 

Menerusi pemerhatian dan kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh penganalisis, ada gerakan Islam secara tidak disedari dilihat lemah dan gagal untuk menyesuaikan diri dengan ‘modernity’ dan realiti kehidupan dunia moden. Ada juga gerakan Islam yang dianggap sebagai sangat ekslusif dan tidak bersifat inklusif yang gagal mempertontonkan kesejagatan Islam itu sendiri. Ini diburukkan lagi dengan sikap sesetengah gerakan Islam menyantuni golongan bukan Islam termasuk mereka yang berfahaman liberal dan sekular. Mereka sering bersifat ‘defensive’ dan tidak ramah serta tidak menerima kritikan dengan berlapang dada.

 

Di era generasi pertama kebangkitan Islam ini juga menyaksikan kegagalan beberapa gerakan Islam yang diberikan peluang memiliki kekuatan politik dengan mendapat mandat untuk memerintah tetapi tidak berupaya menunjukkan prestasi yang baik kepada rakyat. Kemunduran dan kecelaruan politik serta urustadbir yang lemah telah mengecewakan ramai dan akhirnya mengikis keyakinan rakyat. Ini dibuktikan menerusi kajian Indeks Keislamanan Ekonomi oleh Rehman dan Askari di mana tiada satu pun negara Islam yang menduduki carta 30 teratas terbaik indeks keIslamannya. Fenomena ini membawa kepada satu gagasan baru yang lebih segar mendepani realiti yang dipelopori oleh generasi baru kebangkitan Islam.

 

GENERASI KEDUA KEBANGKITAN ISLAM

 

Politikal Islam adalah istilah yang semakin popular digunakan bagi merujuk kepada aliran pemikiran dan idea mengenai politik dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Politikal Islam juga boleh ditakrifkan sebagai suatu bentuk ideologi yang menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan sosio-politik individu dan masyarakat. Dalam erti kata lain, politikal Islam ini merujuk kepada bentuk aliran atau jenama pemikiran kepada himpunan fenomena berfikir yang berkembang dalam masyarakat Islam bermula di awal abad ke-20 sehingga hari ini. Dinamika politikal Islam ini didorong oleh cetusan semangat untuk reform islah (pembaikan), tajdid (pembaharuan), sahwah (kebangkitan), ihya (menghidupkan) dalam kehidupan masyarakat.

 

Wacana politikal Islam ini semakin berkembang subur seiring dengan perkembangan sosio-politik dunia Islam. Graham E. Fuller dalam bukunya the Future of Politikal Islam menggunakan istilah Politikal Islam dan Olivier Roy juga mengupas topik ini dengan bukunya berjudul the Failure of Political Islam. Manakala Bernard Lewis, dalam beberapa karyanya banyak menyebut istilah activist Islam. Trevor Stanley yang juga banyak menulis mengenai dunia Islam dan mengguna pakai istilah Politikal Islam termasuk Giles Kepel, James Piscatori, John Voll dan John Esposito. Walaubagaimanapun, wacana lebih awal dari itu mengenai perkembangan dunia Islam lebih menjurus kepada dimensi ketamadunan seperti Samuel Huntington dalam bukunya Clash of Civilisation dan Clash of Fundamentalismoleh Tariq Ali.

 

Bagi membicarakan topik Politikal Islam ini, terdapat juga istilah lain yang biasa disebut seperti Islam dan antiIslam, Islam dan barat, modernity, post-modernity, alternative modernity dan multiple modernity, negara Islam, alhurriyyah, model tadbir urus, Islamism dan Post-Islamism’ dan generasi baru politikal Islam. Umumnya wacana politikal Islam adalah sinonim dengan istilah Islamisme dan pasca-Islamisme. Asef Bayat dalam bukunya Post-Islamism membicarakan Islamism dan Post-Islamism dan realiti apa yang berlaku dalam dunia Islam. Islamisme merujuk kepada aliran pemikiran pembaharuan yang digagaskan oleh generasi awal kebangkitan Islam. Beliau mentakrifkan pula post-Islamism sebagai “a condition where, following a phase of experimentation, the appeal, energy, symbols and sources of legitimacy of Islamism get exhausted, even among its once-ardent supporters. Learn from experiment”.

 

Dalam erti kata lain, Asef Bayat menghuraikan konsep pasca- Islamisme ini sebagai bentuk aliran berfikir yang menghimpunkan corak dan gaya baru pemikiran golongan Islamis, pergerakan politik Islam dari segi sikap, pendirian dan kefahaman mereka terhadap realiti baru. Apa yang lebih menarik ialah Asef Bayat menghuraikan pasca-Islamisme sebagai sesuatu yang tidak sekadar suatu condition tetapi juga suatu projek. Ia adalah suatu percubaan yang sedar untuk merangka konsep dan strategi dalam dasar dan kaedah untuk menembusi Islamisme dalam lapangan sosial, politik dan intelek. Pandangan Asef Bayat mengenai pasca-Islamisme adalah sesuatu yang perlu diperdebatkan dan diwacanakan. Pandangan beliau yang merumuskan bahawa ‘Islamism atau Political Islam’ berdasarkan kajian terhadap model Iran sama sekali gagal adalah tidak tepat dan tersasar.

 

Istilah ‘Islamism’ dan ‘Post-Islamisme’ ini bukanlah sesuatu yang diterima oleh semua dan ramai yang tidak bersetuju dengannya kerana ia dianggap sesuatu yang boleh membawa perspektif negatif kepada Islam itu sendiri. Berdasarkan faktor ini, penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah Generasi Pertama dan Generasi Kedua Kebangkitan Islam. Berbanding generasi awal, generasi kedua kebangkitan Islam mempunyai pendekatan yang berbeza. Ia lebih bersifat pragmatik dan mengambil kira sistem dan realiti semasa yang ada bersesuaian dengan keadaan sosio-budaya, ekonomi dan politik sesebuah Negara. Generasi kedua ini lebih menekankan aspek pengadaptasian dengan realiti semasa. Eksperimen yang gagal dan pengalaman pahit generasi awal pembaharuan Islam di beberapa negara menjadikan generasi kedua ini lebih berhati-hati dan mengubah bentuk aliran pemikiran agar kebangkitan yang diimpikan akan tercapai menerusi pendekatan yang berhikmah.

Generasi pertama yang membawa gagasan kebangkitan Islam ini membawa satu aliran pemikiran yang bertindak balas dengan realiti pada waktu itu. Berdasarkan faktor wilayah Islam yang masih dibelenggu penjajahan dan di awal kemerdekaan, maka corak dan gaya pemikiran generasi awal gerakan pembaharuan ini ada yang bersifat radikal termasuk ada juga yang mempersoalkan sistem demokrasi yang dianggap sebagai western construct. Mungkin ini adalah salah satu kelemahan dunia Islam kerana dilihat hanya mampu bertindak secara ‘reactionary’ dan ‘reactive’ dengan realiti pada waktu itu sedangkan kebangkitan Islam itu mesti diprojekkan dalam jangka masa pendek dan panjang dalam kerangka yang lebih ‘visionary’ mengambil kira dinamika realiti masa depan. Dalam aspek ini, mungkin sampai masanya dunia Islam memiliki lebih ramai pemikir dan sarjana yang pakar dalam ‘future studies’ mengkaji masa depan seperti ‘futurist’ tersohor Alvin Toffler, John Naisbitt dan Suhail Inayatullah.

 

Setelah kemerdekaan dan berlakunya beberapa eksperimen generasi awal kebangkitan Islam, generasi kedua kebangkitan Islam telah mula membuat percaturan dan pendekatan baru. Reformasi dan revolusi di Mesir, Libya, Iran, Algeria dan beberapa negara lain, kesemuanya menghadapi masalah dari pelbagai aspek. Eksperimen Revolusi Tahrir di Mesir misalnya telah gagal dan ia telah digantikan dengan rejim yang lebih kejam dan zalim. Revolusi Iran juga adalah sesuatu yang mengecewakan. Reformasi menerusi projek Islamisasi yang cuba dibawa oleh pemerintah Pakistan dan Sudan juga gagal. Revolusi di Tunisia juga menghadapi pelbagai permasalahan. Reformasi di Iraq, Libya, Syria dan Yaman hanya menambahkan lagi kesengsaraan rakyat.

 

Berbeza dengan realiti politikal Islam di awal era pembaharuan Islam, aliran pemikiran politikal Islam kontemporari mengalami satu titik perubahan. Keadaan ini banyak disumbangkan oleh siri penulisan dan karya intelektual oleh sarjana kotemporari seperti Yusuf al-Qaradawi, Fahmy Huwaidi, Tariq Ramadan, al-Raysuni, Muhammad Imarah, Hasan Turabi, Rashid al-Ghannoushi dan lain-lain. Generasi baru politikal Islam kini lebih realistik dan mengambil pendekatan yang bersifat universal meraikan kepelbagaian. Malahan, aliran pemikiran ini tidak lagi berkisar hanya melaksanakan undang-undang Syariah tetapi lebih luas daripada itu. Ini selari dengan apa yang diungkapkan oleh Khurshid Ahmad yang menyatakan bahawa Islamisasi bukan hanya berkisarkan undang-undang Syariah tetapi ia lebih daripada itu. Ia mesti melalui proses tertentu, persepsi baru, komitmen, trasnformasi moral dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

 

Bukan itu sahaja, sedikit kejayaan yang dipamerkan oleh golongan pembaharuan di Turki telah memberikan satu anjakan pemikiran di mana pendekatan yang lebih bersifat pro-rakyat, mengutamakan kebajikan, tadbir urus yang baik dan efisyen, politik yang stabil serta perkembangan ekonomi menjamin kepercayaan masyarakat. Revolusi Tahrir di Mesir dan Revolusi Jasmin di Tunisia secara jelas menunjukkan bahawa masyarakat lebih mengutamakan kebajikan dan keperluan asas dalam kehidupan berbanding perlaksanaan undang-undang Syariah. Kepercayaan dan sokongan masyarakat lebih bergantung kepada sumbangan kerja sosial dan program kebajikan dan bukan semata-mata retorik untuk menegakkan syiar Islam.

 

Generasi Kedua Kebangkitan Islam juga memahami dan akur bahawa sokongan yang mereka perlukan untuk melaksanakan agenda pembaharuan adalah menerusi sistem demokrasi. Rashid al-Ghannoushi telah membuat pendekatan yang mengejutkan ramai pihak apabila tidak mendahulukan pelaksanaan hudud dalam agenda pemerintahan di bawah parti el-Nahda walaupun telah memenangi pilihanraya. al-Ghannoushi berpandangan bahawa apa yang perlu didahulukan ielah memperbaharui amalan demokrasi, al-hurriyyah dan Negara yang bebas rasuah. Mana mungkin hudud dapat dilaksanakan sekiranya sistem yang diamalkan adalah korup dan dibelenggu masalah rasuah.

 

ABIM DAN KEBITARAAN

 

6 Ogos 1971 merupakan tarikh yang begitu besar maknanya kepada kita semua. Pada tahun ini ABIM akan menyambut harilahirnya yang ke-45 ABIMN9 hari lahir yang ke-43. Lebih 45 tahun yang lalu, jemaah ini telah dilahirkan atas dasar Islah dan tajdid. Hingga ke hari ini, kita masih istiqamah meneruskan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan dengan visi yang begitu jelas iaitu ‘Membina Dan Memimpin Tamadun Khayra Ummah’. Visi ini diperkukuhkan dengan misi ABIM iaitu menjadi ‘Gerakan Islam Yang Komprehensif untuk Merealisasikan Cita-cita Islamiyyah’

 

ABIM adalah sebuah gerakan yang bertunjangkan ilmu ‘knowledge-based’ dan mengambil pendekatan wasatiyah (kesederhanaan) berasaskan kepada realiti masyarakat setempat di samping memegang teguh prinsip-prinsip Islam serta kesepaduan ilmu, iman dan amal dalam kerangka pembangunan manusia. Peranan dan respon ABIM ini adalah hasil evolusi menerusi interaksi dengan masyarakat secara langsung menerusi dinamika sosio-politik dan budaya.

 

Di samping mengakui wujudnya persepsi negatif terhadap kerelevanan gerakan Islam, ABIM sebagai salah sebuah organisasi yang berpengaruh di Malaysia menyaksikan sesuatu yang sedikit berbeza. Dengan perkembangan terkini yang dilihat, ABIM kini seakan kembali mendapat momentum yang dimilikinya pada zaman kegemilangannya di sekitar 70an dan 80an. Walaupun dengan persaingan daripada beberapa organisasi yang lebih muda, ABIM kini terus mendapat kepercayaan dan sokongan daripada pelbagai pihak dengan menyaksikan ribuan anak muda sudah mula terpaut hati dengan pendekatan dakwah ABIM yang bersifat sejagat, wasatiyah, berpaksikan keilmuan dan intelektual serta mengangkat karamah insaniyah dengan membawa mesej Rahmatan Lil’Alamin. Ini dinukilkan sendiri oleh pakar dan tokoh sejarah tanahair yang juga pengkaji gerakan Islam, Dato’ Profesor Redzuan Othman semasa Ijtima’ Harakiy 2015 di mana beliau sendiri menyatakan bahawa kini tiba masanya untuk ABIM memikirkan strategi dan perancangan masa depan untuk menghadapi dan mendepani Kebangkitan Islam Jilid 2.0. Bukan itu sahaja, kuasa-kuasa besar dunia menerusi kedutaan mereka di tanahair sudah kembali menjalinkan hubungan dengan pimpinan ABIM yang pastinya memberikan petanda mengenai pengaruh ABIM dalam masyarakat. Aktivis ABIM juga kerap terpilih mewakili negara di peringkat nasional mahupun antarabangsa dalam pelbagai perkara termasuk menggondol anugerah berprestij di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

 

Dinamika perjuangan ABIM dapat dilihat menerusi slogan dan pendekatan dakwah sepanjang penubuhannya sehingga ke hari ini. Slogan Menegakkan Kebenaran dan Keadilan, Jurubicara Umat dan Islam Sebagai Cara Hidup, Wasatiyul Islam, Manhaj Maliziy dan Mensejahterakan Malaysia Dengan Dakwah secara jelas menunjukkan bagaimana ABIM terus relevan memberikan sumbangan kepada umat. Bukan itu sahaja, demi menegakkan keadilan, ABIM berani mengambil keputusan tidak popular dan memberikan implikasi bessar seperti terlibat dalam gerakan reformasi.

 

ABIM juga terus istiqamah membentuk fikrah umat. Adalah menjadi peranan ABIM untuk membentuk pemikiran masyarakat yang berjiwakan al-Quran. Generasi atau masyarakat yang berminda al-Quran ini akan mempunyai jati diri yang kuat dan mampu untuk meneruskan agenda kebangkitan Islam. Kekuatan intelektual tanpa sentuhan al-Quran hanya akan melahirkan modal insan yang bermasalah dan tidak dapat memenuhi aspirasi umat.

 

ABIM juga secara proaktif mendidik masyarakat mengenai politik beretika. Politik yang bersifat sivil dan demokratik berpaksikan ijtihad, mengiktiraf ‘pluralisme politik’, menekankan kepentingan tadbir-urus pemerintahan tata-kelola yang baik. ABIM telah mengetengahkan banyak idea segar seperti konsep Negara Sivil atau Dawlah Madaniyah berbanding Negara Islam seperti yang digagaskan oleh kebanyak Generasi Awal Kebangkitan Islam. Dalam aspek ini, ABIM telah mempopularkan beberapa istilah penting bagi mendepani realiti hari ini seperti konsep al-Ukhuwat al-Muwatanah, al-Ukhuwat al-Insaniyah dan dar al-Da’wah. Dengan ruang lingkup tasawwur dakwah yang bersifat universal dan kontemporari inilah yang akan dapat memberikan nafas baru bagi setiap gerakan dakwah. Dalam hal ini, usaha-usaha ke arah penyegaran semula tasawwur dakwah melalui konsep al-Ukhuwat al-Muwatanah, al-Ukhuwat al-Insaniyah dan dar al-Da’wah ini merupakan satu tuntutan pemikiran bagi setiap daie’, gerakan dakwah termasuk institusi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam usaha mentarbiyah dan menta’dib masyarakat.

 

Dengan pengalaman luas sebagai antara gerakan Islam paling awal yang menjadi pencetus kepada kebangkitan Islam di Malaysia, ABIM memiliki beberapa kelebihan menerusi kebitaraan dalam pelbagai aspek. Ini merangkumi kebitaraan pendidikan, pemikiran dan intelektual, aktivisme, tarbiyah dan latihan, hubungan antara agama, fiqh wanita, politik dan demokrasi dan hal ehwal antarabangsa.

 

Kebitaraan Pendidikan

 

ABIM terkenal dengan visi sebagai Peneraju Agenda Pendidikan Umat menerusi pendidikan al Hikmah. Dianggarkan ABIM mempunyai lebih 23,500 pelajar di seluruh Negara dengan 1,015 bilangan pendidik. ABIM juga mempunyai 42 tahfiz, 13 Sekolah Rendah Islam, lima Sekolah Menengah Islam dan satu institusi pengajian tinggi. Ini tidak termasuk ratusan Taski atau pendidikan Pra-Sekolah yang ada sejak 1970an lagi. Bahkan, beberapa institusi dan sekolah baru bakal ditubuhkan di seluruh Malaysia. Menerusi pendidikan ABIM ini, telah ramai tokoh dan pemimpin yang dilahirkan memberikan sumbangan dalam pelbagai bidang.

 

Kebitaraan Pemikiran dan Intelektual

Pembudayaan ilmu dalam masyarakat merupakan ‘niche’ atau ciri utama ABIM. Tradisi intelektual ABIM adalah bersifat inklusif iaitu sangat dekat dengan masyarakat dan umat. Bukan sahaja dilihat pada kualiti ilmu pengetahuannya tetapi juga peranannya dalam pembangunan umat dan sejauh mana ia mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Tokoh ilmuan dan intelektual ABIM yang prolifik dan terkehadapan sering menjadi rujukan ramai. Buku-buku terbitan ABIM dan terjemahan terus menjadi rujukan dan diwacanakan dalam masyarakat sehingga hari ini.

 

Kebitaraan Aktivisme Kesukarelaan

 

Pengalaman 45 tahun dalam aktivisme kesukarelaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Bantuan kemanusiaan di dalam negara dan luar negara seperti Bosnia, Myanmar, Afghanistan, Pakistan, Palestin, Syria, Filipina dan negara-negara lain di seluruh dunia membuktikan ABIM adalah gerakan yang mempunyai kekuatan pelbagai aspek. Pengetahuan dari aspek advokasi, kemanusiaan, kebajikan, kesihatan dan pengurusan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi diiktiraf masyarakat dan badan antarabangsa.

 

Kebitaraan Tarbiyah dan Latihan

 

ABIM mempunyai modul dan silibus tersendiri dalam aspek tarbiyah dan latihan. Pengukuhan kualiti pimpinan dan ahli agar seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pimpinan dilatih agar lebih ‘Visionary’. Ahli dididik dengan pengkhususan berdasarkan bakat, pengetahuan dan minat. Pendekatan tarbiyah yang segar dan intensifikasi latihan yang dinamik dilaksanakan secara berterusan.

 

Kebitaraan Fiqh Wanita

 

ABIM sentiasa mengangkat martabat wanita dan sangat serius melaksanakan agenda pemerkasaan wanita dalam masyarakat. ABIM menganggap kemajuan wanita adalah kemajuan negara. Dalam era ini, wanita berpendidikan menjadi antara penentu kepada kemajuan institusi keluarga. ABIM sejak dari awal penubuhannya terus memberikan sumbangan kepada pembangunan wanita termasuk mendidik masyarakat dari aspek fiqh wanita.

 

Kebitaraan Hubungan Antara Agama

 

Antara isu utama yang membelenggu masyarakat pada hari ini adalah konflik hubungan antara agama. ABIM mengambil perhatian serius isu ini dan terlibat secara langsung dengan agenda mempromosi keharmonian hubungan antara agama sejak dari awal penubuhannya. Menerusi beberapa inisiatif di peringkat nasional dan antarabangsa, pelbagai program dan aktiviti memupuk keharmonian beragama. Di samping komited dan istiqamah mempertahankan kesucian agama Islam dan ketinggianNya, ABIM meneruskan usaha dakwah dengan memelihara dan menjaga keharmonian hubungan antara agama.

 

Kebitaraan Politik dan Demokrasi

 

Mahu tidak mahu, tidak dapat dinafikan betapa kuasa politik memainkan peranan yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. ABIM sentiasa terkehadapan mendidik masyarakat memahami dinamika politik beretika dan fungsinya kepada rakyat dalam kerangka sistem demokrasi. Wacana segar mengenai politik dari perspektif Islam termasuk fiqh demokrasi dianjurkan secara berterusan. Ini diikuti dengan kajian dan penyelidikan berkaitan demokrasi dan politik yang dilaksanakan. ABIM terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan pembuat dasar, pelaksana dasar kerajaan termasuk berinteraksi secara aktif dengan pelbagai parti politik yang berlainan latarbelakang.

 

Kebitaraan Hal Ehwal Antarabangsa

 

ABIM adalah antara gerakan yang dikenali di seluruh dunia. ABIM memiliki jaringan yang sangat luas dengan gerakan Islam di seluruh dunia. Malahan, terdapat hubungan yang sangat akrab dengan beberapa gerakan Islam di beberapa negara yang telah menghasilkan pelbagai sinergi dan kerjasama dakwah secara berterusan. Berbanding dengan sesetengah gerakan yang ada dilihat anti-barat, anti-sekular dan anti-liberalisme, ABIM mengambil pendekatan berbeza. Daripada dilabel sebagai gerakan yang anti-barat dan melabel pihak lain sebagai sekular, liberalisme dan sebagainya, ABIM mengambil pendekatan ‘constructive engagement’ dengan barat dan pihak yang berkaitan menerusi dialog dan pelbagai program. Dalam hal ini, ABIM cuba menunjukkan dan mempertontonkan keindahan Islam itu bersandarkankan nas dan konteks sebagai agama yang mengiktiraf kepelbagaian pemikiran. ABIM sentiasa terkehadapan menjadi jurubicara umat dalam memperjuangkan hak dan membela nasib rakyat. Ini dapat dilihat menerusi kenyataan-kenyataan yang dibuat ABIM dalam isu antarabangsa sepanjang penubuhannya hingga ke hari ini termasuk penganjuran konferen, seminar dan dialog di peringkat antarabangsa.

 

WISDOM (HIKMAH) PENENTU MASA DEPAN KEBANGKITAN ISLAM

 

Immanuel Kant ada menyebut bahawa ‘Science is organised knowledge and wisdom is organised life’. Ini bermakna pengetahuan sahaja tidak mencukupi dalam kehidupan. Apa yang lebih penting adalah ‘wisdom’ atau hikmah yang akan menjadi penentu masa depan dan halatuju kebangkitan Islam. Inilah yang mesti dijadikan panduan kepada Generasi Kedua Kebangkitan Islam dalam merencanakan perjuangan. Pendekatan berhikmah ini dinukilkan Allah swt dalam al-Quran menerusi firmannya dalam surah al-Nahl ayat 125 yang bermaksud: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk

 

Mengambil kira realiti, pendekatan berhikmah harus didasarkan kepada realiti dan waqi’ serta yang paling utama al-awlawiyyat atau keutamaan. Sesungguhnya suasana yang kondusif adalah keperluan utama menjayakan agenda perubahan. al-Awlawiyyat ini menuntut kita untuk mendahulukan apa yang berhak didahulukan. Ilmu memahami keutamaan ini adalah sangat penting bukan sahaja kepada fuqaha atau ulama ianya juga penting kepada setiap individu dan institusi termasuk kerajaan.

 

Kebangkitan Islam yang didasarkan hikmah juga sangat sinonim dengan kefahaman dan keupayaan untuk menyeimbangkan antara maslahah dan mafsadah. Pengetahuan mendalam ilmu maslahah dan mafsadah, memahami keadaan semasa dan aspek khusus berkaitan dengan sesuatu permasalahan.Yusuf al-Qaradhawi menyarankan untuk meninjau semula beberapa pandangan ulama terdahulu kerana ianya kemungkinan sesuai pada zaman tertentu. Perubahan kepada sebarang hukum ini mestilah berdasarkan perubahan kepada maslahah, uruf dan tempat. Sebagai contoh peraturan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz untuk membezakan ahl al dhimmah melalui perbezaan pakaian sudah pasti tidak sesuai lagi untuk diamalkan pada waktu ini.

 

Hikmah juga merujuk kepada kaedah dan pendekatan beransur-ansur yang berorientasikan wasatiyah. Minda umat keseluruhannya harus dipersiapkan untuk sedia menerima perubahan. Islam merupakan agama yang mengutamakan pendekatan wasatiyah (kesederhanaan). Pendekatan kesederhanaan ini memperlihatkan Islam sebagai agama yang berhikmah. Manifestasi wasatiyah ini bukan sahaja dituntut dalam bentuk individu tetapi lebih utama mewujudkan umat dan masyarakat yang mengamalkan wasatiyah ummatan wasatan’. Ini dinukilkan oleh Allah SWT di dalam al Quran yang bermaksud:

 

Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu”. (al-Baqarah; 143).

 

Pendekatan wasatiyah menolak sebarang sikap ekstrem dan gerakan yang berbentuk keganasan. Dalam konteks Malaysia, pendekatan wasatiyah menolak elemen yang berlebihan dalam beragama (al-ghuluw) seperti anasir yang boleh menyalakan api perkauman dan tindakan yang menceroboh hak peribadi seseorang. Pendekatan wasatiyah ini juga menolak ketaksuban terhadap pemimpin tertentu dan hanya mengiktiraf pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab.

 

Islam adalah agama rahmah alamiah kepada seantero alam. Kualiti kesejagatan yang ada pada Islam ini yang menjadi asas kepada ciri ‘inclusiveness’ di mana Islam meraikan keunikan kelainan budaya, perbezaan tradisi, kepelbagaian bahasa dan ketinggian tamadun. Nilai kesejagatan dalam Islam ini menjadikan ia relevan dan bersesuaian dengan kehidupan manusia pada setiap masa tempat dan kelainan bangsa serta budaya. Islam mengiktiraf kepelbagaian menerusi ciri kesejagatan ini di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat mengangkat keadilan sebagai neraca utama dalam pentadbiran dan kehidupan. Allah SWT berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud:

 

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.” ( al-Fatihah: 2). 

 

Al-Hurriyyah atau kebebasan merupakan salah satu daripada aspek yang menunjukkan mesej rahmatan lil’alamin. Karya al-Ghannoushi bertajuk al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyyah (Kebebasan Umum dalam Negara Islam) mengandungi wacana penting pemikiran politik Islam kontemporari. Hal ini juga diungkapkan secara serius oleh beliau dalam karyanya yang lain bertajuk ”al-Dimuqratiah wa al-Huquq fi al-Islam”. Kebebasan dalam Islam mestilah seiring dengan keadilan. Konsep hurriyah wa al-adalah adalah menjadi tunggak kepada setiap aspek kehidupan. Ini dijelaskan dalam al Quran yang bermaksud:

 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (al-Ma‘idah; 8).

 

Konsep’huquq al-insan’ dan ’karamah insaniyah’ seharusnya diangkat menjadi dasar kepada pendekatan berhikmah. Ini bertepatan dengan ruh ayat 70 surah al Isra yang bermaksud ”Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahawa Allah memuliakan manusia dan mengiktiraf karamah insaniyah. Sejarah telah menyaksikan sendiri deklarasi hak asasi manusia lebih 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah nya yang agung semasa hujjatul wida’. Rasulullah SAW dengan jelas menyampaikan mesej yang memberi peringatan kepada semua umat manusia dengan sabdanya; ”Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu dan kehormatan kamu adalah suci sesuci hari kamu ini, pada bulan kamu ini dan di negeri kamu ini”. Berbeza dengan falsafah hak asasi Barat yang berasaskan kepada konstruk sosial, huquq al insan dan karamah insaniah dalam Islam merupakan anugerah dan ketetapan Ilahi bersumberkan wahyu.

 

Sebagai sebuah badan dakwah, pendekatan al-Rahmah (kasih sayang) dan al-Rifq (lemah lembut) sepatutnya dijadikan asas pertimbangan. Pendekatan kasih sayang dan lemah lembut ini menuntut semua untuk tidak berlaku syadid al-qaswah atau kekerasan. Al-rahmah dan al-rifq inilah yang menjadi amalan dan sunnah Rasulullah saw yang telah membuka hati ramai manusia untuk memeluk Islam. Pendekatan mengambil pandangan yang lebih mudah dan realistik dengan keadaan semasa.

 

Pendekatan berhikmah juga meletakkan maqasid al-Shari’ah sebagai dasar dan kayu ukur kepada gerakan Islam. Pelaksanaan syari`at (tatbiq al-shari`ah) misalnya mestilah mengambil kira semua aspek Syariat sebagai cara hidup yang lengkap (the complete way of life) yang mengatur segala dimensi kehidupan manusia: hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama manusia sebagaimana yang diperincikan dalam pelbagai disiplin ilmu seperti`ibadat, munakahat, mu`amalat dan jinayat. Dengan demikian konsep pelaksanaan syari`a difahami dalam pengertian luas, termasuk dimensi hukum-hakamnya, semangatnya, akhlaknya, dan maqasidnya iaitu objektif pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

 

PENUTUP

 

Generasi awal kebangkitan Islam telah memberikan sumbangan mereka kepada umat. Namun, idea dan pemikiran generasi pertama kebangkitan Islam ini semakin hari dilihat tidak lagi bersesuaian dengan realiti yang ada pada dunia hari ini. Ini dibuktikan dengan tragedi kegagalan dan penggagalan gerakan Islam di dunia Islam sehinggakan Islam itu sendiri dilihat bermasalah. Fenomena ini telah mencetuskan satu wacana baru yang dipelopori oleh generasi baru kebangkitan Islam. Pemikiran dan pendekatan generasi baru ini adalah lebih bersifat terbuka, realistik dan mengambil pendekatan yang bersifat universal meraikan kepelbagaian. Bagi memastikan gerakan Islam terus relevan, ‘wisdom’ atau hikmah yang akan menjadi penentu kepada sejauh mana relevannya dinamika wacana baru gerakan Islam oleh generasi kedua kebangkitan Islam.

 

Dunia hari ini penuh dengan cabaran yang serba hebat. Dalam era abad ke-21 ini, dengan cabaran dalaman dan luaran, menuntut untuk gerakan Islam membuat perancangan membuat persiapan dengan berhikmah. Sekiranya masih tidak bersedia, alpa dan tidur lena dan tiada perancangan serta usaha-usaha untuk mendepani cabaran dan realiti ini, dikhuatiri gerakan Islam akan terus ketinggalan dan dianggap tidak relevan di masa depan. Segala apa yang diusahakan hari ini sebenarnya adalah untuk hari esok sebagai bekalan di akhirat sepertimana yang dinukilkan dalam al-Quran, surah al-Hasyr, ayat 18:

 

“Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada ALlah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang hendak diperbuatnya untuk hari esok (Hari Akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

 

Sesuai dengan ciri Islam bersifat sejagat (universal) dan rahmat (mercy) kepada sekalian alam, maka sudah semestinya setiap perancangan dan strategi sekarang dan masa depan adalah sesuatu yang perlu dikaji dan diwacanakan secara serius dan menyeluruh. Ia pastinya akan memberikan sumbangan yang amat bernilai ke arah mewujudkan model dan pendekatan kebangkitan Islam gelombang kedua yang benar-benar mengangkat dan memperlihatkan ciri-ciri kerahmatan Islam itu sendiri.

 

Akhir kata, di kesempatan ini, saya ingin memohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan serta kelemahan sepanjang menerajui ABIMN9. Saya ingin menzahirkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada semua warga ABIMN9 dan PPINS yang menjayakan Muktamar pada hari ini. Izinkan juga untuk saya mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh hadirin dan hadirat, tetamu, muktamirin, muktamirat dan semua yang sudi melapangkan masa menghadiri Muktamar kali ini.

 

Wallahua’lam.

 

18 Syawal 1437H/ 23 Julai 2016M.

 

MEMELIHARA KEINDAHAN ISLAM SEBAHAGIAN DARIPADA MAQASID AL-SHARIAH

MEMELIHARA KEINDAHAN ISLAM SEBAHAGIAN DARIPADA MAQASID AL-SHARIAH

Pada zaman Rasulullah SAW bulan Ramadhan adalah bulan kemenangan bagi umat Islam. Sejarah telah mencatatkan banyak peristiwa penting umat Islam berlaku pada bulan Ramadhan. Nuzul al-Quran dan diikuti kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar, Khandaq dan Hunain, pembukaan kota Mekah, kejayaan menewaskan tentera Rom dan mendapatkan kembali bumi Al Aqsa semasa era Salahuddin al Ayubi. Pada masa ini umat Islam dipandang mulia dan dihormati. Semua golongan dari pelbagai bangsa, tidak mengira agama, warna kulit dan status berbondong-bondong memeluk Islam dengan keinginan dan pilihan mereka tanpa paksaan dan sebarang ugutan. Alangkah indahnya Ramadhan pada waktu itu.

Suasana Ramadhan hari ini sangat berbeza. Ramadhan 1437H dipalit dengan pelbagai isu yang hanya memperlihatkan kelemahan dan kecuaian umat Islam menghayatinya. Isu kafir harbi, pengurusan zakat, makan dikhalayak ramai, tuduhan munafik haraki, suntikan vaksin, rasuah dan sebagainya langsung tidak menunjukkan ‘wisdom’ atau hikmah. Lebih membimbangkan ialah apabila melihat ada isu ini yang dibangkitkan oleh pihak berautoriti termasuk agamawan yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah dan menghuraikan kekusutan umat. Kecuaian memberikan pandangan mengenai sesuatu isu bersandarkan kepada teks dan konteks akhirnya hanya berjaya membentuk persepsi negatif terhadap Islam itu sendiri.

Merenung situasi politik di Malaysia pula, kita dapat perhatikan bagaimana pemimpin ‘bermasalah’ kini sentiasa cuba dilihat lebih Islamik selalu kelihatan bersama ulama di majlis-majlis kegamaan dan sebagainya menimbulkan beberapa persoalan. Ada juga yang kini sudah mula petah menggunakan istilah-istilah arab cuba menjustifikasikan perbuatan mereka dan mengaburi masyarakat. Sehinggakan menimbulkan gambaran kepada umum bahawa ada agamawan yang redha akan keadaan ini. Lebih merumitkan keadaan apabila Islam itu seakan digambarkan sebagai agama yang berkompromi dengan kebatilan atau dilihat sebagai alat untuk pemimpin bermasalah berlindung dan mendapat ‘legitimacy’ sokongan Umum.

Ini mengingatkan kepada ungkapan penting Sheikh Abdullah Ben Bayyah:

من مقاصد الشريعة تحسين صورة الإسلام

“Sebahagian Maqasid al-Shari’ah adalah memelihara kecantikan imej Islam”.

Prinsip menjaga imej Islam dan memperlihatkan keindahannya ini adalah sebahagian daripada tuntutan Maqasid al-Shari’ah. Semua umat Islam mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga imej Islam sebagai agama yang membawa kerahmatan. Apatah lagi pemimpin dan agamawan yang memegang tampuk pemerintahan dan menguasai pentadbiran negeri dan Negara.

Pandangan yang tidak cermat oleh pihak berautoriti agama dalam isu kafir harbi misalnya telah menimbulkan persepsi yang sangat negatif terhadap Islam. Malahan, implikasinya mungkin tidak dapat kita gambarkan di mana ia berpotensi membawa kepada keganasan dan ekstremisme. Begitu juga dengan akhlak dan adab yang ditunjukkan apabila berselisih pandangan. Perkataan kesat dan tidak beradab digunakan sewenang-wenangnya seolah-olah ia dihalalkan atas nama agama. Bukan Muslim dalam konteks masyarakat hari ini melihat bahawa Islam itu tidak bersifat ‘rahmah’, tidak mesra kemanusiaan dan tidak ‘universal’ atau sejagat yang meraikan kepelbagaian.

Dalam konteks masyarakat di Malaysia, imej Islam yang tercemar dan gagal dipelihara ini juga sangat berkait rapat dengan amalan politik yang menyalahgunakan agama sebagai alat untuk terus berkuasa. Oleh itu, adalah menjadi satu persoalan yang sangat signifikan untuk kita renungi apabila membenarkan dan membiarkan pemimpin bermasalah untuk berselindung disebalik simbol agama. Jika kita begitu marah dengan ISIS yang tidak mewakili Islam dan memburukkan imej Islam, kita juga perlu bangkit untuk menegur dan mencegah mana-mana pemimpin bermasalah yang mencemarkan imej Islam itu sendiri. Kebatilan yang jelas seperti rasuah dan guna kuasa termasuk penipuan dan mungkir janji sama sekali tidak boleh dikompromi. Sebarang usaha untuk menjustifikasikannya atas nama Islam dan bangsa bukan satu perkara yang boleh diterima bahkan dianggap sebagai satu pengkhianatan kepada amanah ilmu. Ini semua sama sekali tidak menepati maqasid menjaga dan memelihara imej Islam kerana ia akan memburukkan lagi persepsi umum kepada Islam.

Tuntutan memelihara dan menjaga imej Islam ini sebenarnya sangat dekat dengan aspek akhlak. Akhlak adalah misi kenabian dan menjadi asas kepada kekuatan syahsiyah umat Islam. Pejuang sunnah Rasulullah SAW mesti cuba untuk berakhlak seperti Rasulullah SAW, pejuang hadith sahih mesti berakhlak sepertimana yang terkandung dalam ‘hadith sahih’, pejuang Islam mesti berakhlak seperti seorang Muslim yang beriman, pejuang melayu mesti berakhlak seperti seorang ‘Melayu’ yang sopan dan beradab, pejuang syariat Islam mesti berakhlak melambangkan keindahan Syariat. Tuntutan menjaga dan memperlihatkan akhlak mulia sebagai sebahagian daripada memelihara imej Islam ini adalah bertepatan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Jabir r.a bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: “Di antara kamu orang yang paling aku cintai dan orang yang paling hampir kepadaku pada hari Kiamat ialah orang yang baik akhlaknya”. (HR Tirmizi).

Islam itu agama yang membawa rahmat ke sekalian alam. Namun, hari ini kita boleh lihat Islam itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang rahmat. Fenomena bisu dengan kebatilan yang jelas di depan mata, kemiskinan akhlak dan krisis keilmuan memburukkan lagi imej Islam itu sendiri. Mengembalikan semula imej Islam itu sebagai agama yang sejagat, menjunjung kebenaran menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran adalah amanah untuk kita semua. Bersempena Ramadhan 1437H yang mulia dan penuh dengan keberkatan ini, marilah kita bersama-sama menghayati makna sebenar Ramadhan dengan memelihara dan menjaga imej Islam itu sebagai agama yang membawa kerahmatan kesekelian alam.

25 Ramadhan 1437H

KONSEP UKHUWAH DENGAN BUKAN ISLAM

KONSEP UKHUWAH DENGAN BUKAN ISLAM

Pendahuluan

Mutakhir ini masyarakat Malaysia disajikan dengan beberapa pandangan dan pemikiran yang benar-benar menguji akal dan minda. Isu kenyataan melibatkan konsep kafir harbi daripada individu yang berautoriti pastinya boleh memberikan kesan yang signifikan kepada keharmonian kehidupan bermasyarakat. Sebarang pandangan seharusnya memikirkan impak dan tasawwur secara keseluruhan bukan sahaja berasaskan kepada nas yang sahih tetapi juga perlu melihat konteks semasa. Kecuaian memberikan pandangan terutamanya pihak berautoriti berpotensi untuk menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat malahan boleh mencetuskan keganasan dan perkembangan ekstremisme.

Pengalaman beinteraksi dengan pelbagai badan bukan kerajaan dan beberapa persatuan serta program ziarah tokoh gerakan Islam semasa berada di Amerika Syarikat, United Kingdom dan Eropah telah membuka minda dan mencetus tasawwur atau ‘worldview’ baru terhadap pendekatan dakwah yang lazimnya dikaitkan dengan slogan ‘Islamic Revivalism’ atau kebangkitan Islam. Di antara subjek yang menjadi perhatian utama penulis ialah pendekatan baru atau idea segar gerakan dakwah dalam mengharungi cabaran pluraliti. Melihat kepada perkembangan dunia Islam dan barat yang menuntut kepada sistem yang lebih demokratik melalui revolusi di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman dan lain-lain negara termasuk angin perubahan di Israel, mahu tidak mahu pendekatan dakwah yang sedia ada perlu diperbaharui atau diberikan nafas baru dengan mengambil kira faktor dan fenomena setempat dan antarabangsa. Malahan, dengan adanya revolusi yang dianggap gagal dan digagalkan seperti Revolusi Tahrir di Mesir, ia benar-benar menunjukkan bahawa kita memerlukan pembaharuan dan pembangunan fiqh dakwah yang lebih dinamik bersesuaian dengan realiti semasa berasaskan nas yang sahih.

Dari aspek ini, penulis ingin melontarkan pandangan yang dianggap bukanlah baru tetapi merasakan ia perlu diberikan perhatian dalam menangani isu Islam dan pluraliti dalam konteks hubungan sesama warganegara bukan seagama. Perlu diingatkan pluraliti di sini bukan bermaksud ‘pluralisme agama’ tetapi merujuk kepada kepelbagaian agama, bangsa dan warganegara. Artikel ini juga tidak bersifat ’legalistic’ atau dari perspektif hukum semata-mata tetapi lebih menjurus kepada fiqh dan tasawwur dakwah. Bagi maksud perbincangan ini, penulis ingin mengutarakan beberapa konsep yang perlu dijadikan dasar dan tasawwur dakwah sama ada di negara majoriti penduduk Islam dan juga di mana orang Islam adalah minoriti. Konsep ‘al Ukhuwat al Muwatanah’, ‘al Ukhuwat al Insaniyyah’ dan ‘Dar al Da’wah’ yang dianjurkan oleh pendakwah kontemporari seperti Yusuf al Qaradhawi, Tariq Ramadhan, Fahmi Huwaidiy, Jasser Auda, Muhammad Fathi Uthman dan Rashid al-Ghannoushi perlu dijadikan topik perbincangan dan diberikan ruang yang sewajarnya untuk dijadikan satu pendekatan dakwah yang lebih segar dan berkesan khususnya dalam mengolah semula konsep ukhuwah dan hubungan dengan bukan Islam.

Tasawwur Dakwah

Penulis berpandangan, konsep-konsep yang amat penting untuk difahami ini merupakan hasil daripada intipati kefahaman pemikir dan pendakwah Islam ini melalui ilmu pengetahuan, pengalaman, pemikiran, pengamatan dan pengajaran yang diambil dari sejarah kebangkitan Islam. Hakikatnya, tasawwur dakwah dalam ruang lingkup tradisi melalui istilah umpamanya ahlu Zimmah, dar al Harb dan kafir Harb menimbulkan implikasi yang agak signifikan pada keberkesanan pendekatan dan metod dakwah.

Sekiranya diteliti kepada sejarah bermulanya wilayah-wilayah Islam dikuasai kuasa asing bermula sekirar 1757 sehingga 1919. Dalam tempoh ini sebanyak lebih kurang 92 wilayah Islam telah dijajah di bawah pemerintahan sama ada British, Itali, Perancis dan lain-lain negara. Namun begitu, kebangkitan dunia Islam yang telah berlaku susulan daripada arus kesedaran dan sumbangan gerakan Islam, setakat tahun 1995 sahaja, 65 wilayah Islam telah berjaya dikembalikan. Kemerdekaan wilayah Islam ini akhirnya mewujudkan konsep negara Bangsa yang berbeza dengan realiti di zaman Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniah. Dengan tertubuhnya negara bangsa setelah penjajahan di kebanyakan daerah Islam di dunia, gerakan dakwah pada hari ini perlu beroperasi dalam ruang lingkup tasawwur yang lebih bersifat kontemporari, universal, hikmah dan terbuka. Ini bagi menjamin keberkesanan dan kesesuaian strategi dakwah terutamanya mendepani isu pluraliti atau kepelbagaian kaum, agama dan warganegara. Istilah yang lebih segar dan kontemporari seperti al Ukhuwat al Muwatanah, al Ukhuwat al Insaniyah dan Dar al Da’wah dilihat amat bertepatan dengan keadaan semasa serta bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan dunia.

Al Ukhuwat al Muwatanah

Di antara isu yang hingga ke hari ini ditimbulkan ialah hak-hak kaum minoriti di sesebuah negara yang majoritinya penduduk Islam. Hakikatnya, ramai yang mengklasifikasikan kaum minoriti bukan Islam ini sebagai ahlu Zimmah. Menjelaskan konsep ahlu Zimmah dalam konteks masyarakat pada hari ini, Yusuf Al Qaradhawi di dalam bukunya ‘Al Din wa al Siyasah’ berpandangan bahawa istilah ini lebih bersesuaian digantikan dengan ‘al Muwatinun’. Pandangan ini amat bertepatan kerana istilah ahlu Zimmah ini asalnya terpakai kepada kaum minoriti yang membayar jizyah untuk mendapat jaminan perlindungan manakala pada hari ini kaum minoriti seperti di Malaysia adalah berbeza.

Istilah ‘al Muwatinun’ ini dilihat mampu memberikan tasawwur baru kepada metod dan pendekatan dakwah kepada golongan bukan Islam. Siddiq Fadhil dalam ucapan dasarnya di Ijtima’ Harakiy ABIM 2013 berpandangan bahawa konsep saudara senegara adalah amat bertepatan dalam merujuk kaum minoritI bukan Islam di Malaysia. Malahan dalam aspek ini, Yusuf Al Qaradhawi mengesyorkan skim cukai yang sama rata ‘dharibah takaful’ dengan mengambil kira status sebagai warga negara atau saudara senegara dan bukan lagi dalam bentuk jizyah. Ini disepakati oleh Fahmi Huwaidi di dalam bukunya ‘Muwatinun la Dhimmiyun’ yang berpandangan bahawa istilah ahlu zimmah ini perlu digantikan dengan istilah yang lebih tepat dalam konteks negara bangsa.

Al Ukhuwat al Insaniyyah

Kerap kali menjadi topik hangat mengenai Islam mutakhir ini merujuk kepada isu tohmahan ketidakupayaan syariat untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Tohmahan ini juga merupakan salah satu faktor menjadikan dakwah Islam dilihat tidak bersifat universal dan sering mendapat salah tanggapan umum. Persepsi seperti ini boleh diperbetulkan melalui konsep ’al Ukhuwat al Insaniyyah’ atau saudara sesama insan yang dibicarakan dengan terperinci oleh Yusuf al Qaradhawi. Istilah ini bukanlah perkara baru bahkan ia sebenarnya bertepatan dengan ruh ayat 70 surah al Isra yang bermaksud ”Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahawa Allah memuliakan manusia dan mengiktiraf hak-hak asasi yang sebahagian besarnya adalah menjadi kewajipan setiap individu. Melalui intipati ayat ini, gerakan dakwah dan juga apa sahaja aktiviti dakwah perlu memberi perhatian kepada pengutamaan dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia agar dapat dilihat keuniversalan Islam itu secara hakiki.

Hakikatnya, jika dihayati dasar-dasar dan perintah Allah di dalam al Quran dan sunnah rasulNya, terlalu banyak nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang secara jelas menyentuh kewajipan menjamin hak-hak asasi. Dalam aspek ini, Muhammad Fathi Uthman di dalam bukunya ’Huquq al Insan baina al Shari’ah al Islamiyah wa al Fikri al Qanun al Gharbi’ menyatakan bahawa Islam lebih unggul melindungi hak-hak asasi manusia berbanding agama lain tidak kira sama ada ia bersifat peribadi, pemikiran, politik, undang-undang, sosial dan ekonomi. Al Ghannoushi di dalam bukunya Al Dimuqratiah wa al Huquq al Insan fi al-Islam menghuraikan dengan lebih mendalam aspek hak asasi manusia yang sangat bertepatan dengan konsep al ukhuwah al insaniyah ini. Sehubungan dengan itu, gerakan dakwah Islam boleh mengambil pendekatan yang lebih terbuka dengan mengambil kira nilai-nilai yang bersifat universal. Gerakan dalam bentuk gabungan dengan badan bukan kerajaan termasuk gerakan dakwah agama lain ke arah menjamin keharmonian dan kerukunan masyarakat merupakan pendekatan yang amat relevan dalam konteks masyarakat masa kini.

Dar al Da’wah

Menyentuh kepada konsep ’negara’, istilah tradisi yang sering digunakan bagi membezakan daerah penduduk Islam dengan bukan Islam ialah dar al harb. Melalui konsep ini jugalah timbulnya istilah kafir harb. Istilah-istilah ini sedikit sebanyak meninggalkan kesan yang kurang baik kepada keberkesanan dakwah dan ini diakui sendiri oleh Yusuf al Qaradhawi apabila membincangkan beberapa istilah yang merujuk kepada bukan Islam. Bergerak di dalam ruang lingkup tasawwur yang menganggap bukan Islam sebagai kafir yang diperangi menjadi satu permasalahan yang sangat besar implikasinya.

Menangani isu ini, Tariq Ramadhan berpandangan bahawa istilah dar al harb sudah tidak bersesuaian dengan konteks masyarakat pada hari ini. Secara tidak langsung menunjukkan bahawa istilah kafir harb juga perlu didefinisikan semula. Sebagai alternatif, beliau berpandangan istilah dar al Da’wah adalah lebih bersesuaian dan bertepatan dengan keadaan dan bi’ah atau suasana yang ada pada hari ini. Adalah sangat tidak bertepatan di mana negara majoritinya bukan Islam yang memberi kebebasan beragama malahan lebih baik dari negara yang mengaku Islam diklasifikasikan sebagai dar al harb. Terdapat banyak negara yang ada pada hari ini tidak mempunyai ciri-ciri dan boleh diklasifikasikan sebagai dar al harb mahupun rakyatnya sebagai kafir harb.
Dinamika Fiqh Dakwah

Istilah al Ukhuwat al Muwatanah, al Ukhuwat al Insaniyah dan dar al Da’wah merupakan konsep yang perlu dijadikan tasawwur dakwah masa kini. Dengan ruang lingkup tasawwur dakwah yang bersifat universal dan kontemporari inilah yang akan dapat memberikan nafas baru bagi setiap gerakan dakwah. Penulis melihat anjakan pemikiran tasawwur dakwah ini merupakan salah satu usaha ke arah pembaharuan atau ‘renaissance’ kepada gerakan dakwah dalam memastikan keberkesanannya.

Apabila menyentuh isu pembaharuan yang sering kali dikaitkan dengan istilah tajdid, kerap kali ia digunakan dalam ruang lingkup yang tidak luas. Melalui pemerhatian, tajdid sering kali digunakan dalam aspek ibadah iaitu merujuk kepada usaha menjauhi amalan bidaah. Pada hakikatnya, tajdid bukan sahaja perlu dari aspek ibadah, malahan ia juga bersangkutan dengan ekonomi, sosial, politik, undang-undang dan lain-lain bahkan ia juga menjadi satu tuntutan dalam gerakan dakwah. Dalam hal ini, usaha-usaha ke arah penyegaran semula tasawwur dakwah melalui konsep al Ukhuwat al Muwatanah, al Ukhuwat al Insaniyah dan dar al Da’wah ini merupakan satu tuntutan pemikiran bagi setiap daie’, gerakan dakwah termasuk institusi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam usaha mentarbiyah dan menta’dib masyarakat.

Kesimpulan

Tanggungjawab atau mas’uliah dakwah terletak pada setiap individu Islam. Usaha dakwah ini tidak akan mendapat natijahnya secara optimum melainkan dilaksanakan secara berjamaah. Keberkesanan dakwah juga amat bergantung pada tahap pemikiran dan tasawwur. Dalam konteks masyarakat moden hari ini dengan perkembangan teknologi, peredaran zaman dan masa serta fenomena globalisasi, tasawwur dakwah juga perlu seiring ditransformasikan terutamanya dalam mendepani isu pluraliti yang agak kompleks ini.

Tasawwur dakwah yang ingin penulis tekankan dalam artikel ringkas ini merujuk kepada transformasi pemikiran dan kefahaman menangani isu Islam dan pluraliti serta hubungan dengan bukan Islam sewarganegara melalui konsep al Ukhuwat al Muwatanah, al Ukhuwat al Insaniyah dan dar al Da’wah. Penulis berpandangan dan yakin, dalam konteks masyarakat umpamanya di Malaysia, potensi dakwah yang lebih signifikan bakal diterima sekiranya ruang lingkup dan tasawwur yang dibincang di atas menjadi dasar kepada strategi dakwah. Semoga pandangan yang dilontarkan ini boleh dijadikan manfaat atau sekurang-kurangnya pencetus idea ke arah pembaharuan ‘fiqh dakwah’ demi memartabatkan Islam di persada dunia.

21 Ramadhan 1437H